Un aspecte que, ahir, en la presentació de la proposta d'ordenances fiscals, van subratllar l'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, i el primer tinent d'alcalde i portaveu del govern, Marc Aloy, és que, tot i l'increment proposat de l'1,3% per a l'any que ve, Manresa continua sent la població catalana de més de 50.000 habitants amb un coeficient d'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) més baix.

Amb l'increment proposat de l'1,3%, els coeficients de l'IAE se situen en un mínim del 2,56 i un màxim del 3,07,per sota de la mitjana de les poblacions de mida similar a la de Manresa, on el coeficient mitjà és del 3,58.

Pel que fa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), augmenta l'1,7% i el tipus impositiu passa del 15,23% al 15,49%, el més baix de les ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya.