La següent gran actuació de millora de la mobilitat rodada a Manresa després de la nova Bonavista i les inversions a la Via de Sant Ignasi i l'avinguda Bertrand i Serra serà la construcció d'un tram més de l'avinguda dels Països Catalans, tot i que per ser plenament efectiva caldrà completar la connexió amb els Trullols.

Per calcular el seu impacte en la mobilitat de la ciutat, l'Ajuntament de Manresa va encarregar a l'empresa Mcrit una simulació de trànsit no centrada només en l'avinguda sinó també en la situació de les vies adjacents per preveure l'efecte que pugui tenir en funció del volum de vehicles.

Mcrit és l'empresa que va elaborar l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada, obligatori per llei, del POUM. Aquest estudi determina, a partir de l'aplicació de ràtios, la mobilitat generada pels futurs desenvolupaments previstos al pla. Segons això, i en un escenari de màxim creixement, fins a 100.000 habitants, situa l'increment dels desplaçaments diaris a la Manresa del 2031 en 102.121 més que ara.

La nova avinguda ha de treure cotxes del carrer de Sant Cristòfol i generar una nova via de comunicació entre el sector comercial i d'oci dels Trullols, i la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, un altre dels grans eixos de distribució de la circulació de la ciutat.

Es tracta d'una peça fonamental perquè qui utilitzi l'eix Via de Sant Ignasi, avinguda Bertrand i Serra i Sant Joan d'en Coll per anar de sud a nord de la ciutat, queda parat ara al pont de Ferro. Amb l'avinguda hi haurà continuïtat cap a la carretera de Viladordis i, més endavant, cap als Trullols.

Tres anys més tard del previst

Primer, les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, al sector est de Manresa, s'havien d'iniciar a començament del 2018; després, la primavera passada, i ahir es va anunciar que, finalment, seria a la tardor del 2020 quan s'executarien.