El març del 2016 el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat una modificació puntual del pla general urbanístic de Manresa per desvincular l'execució de l'avinguda del trasllat de les línies elèctriques del sector est.

Anteriorment, el projecte per allargar l'avinguda formava part de l'operació per fer créixer la capital del Bages per la banda est mitjançant el desenvolupament d'una Àrea Residencial Estratègica (ARE), una operació que va ser descartada per l'esclat de la bombolla immobiliària.

L'Institut Català del Sòl de la Generalitat, Incasòl, i l'Ajuntament de Manresa havien constituït un consorci urbanístic per promoure 2.778 habitatges, el 50% dels quals amb diferents règims de protecció pública.

El consorci urbanístic havia d'operar com a administració i actuar per portar a terme el desenvolupament i execució del sector al 50% per l'Incasòl i l'Ajuntament.