La tardor vinent començarà la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, de Manresa, des del carrer Viladordis fins a Prat de la Riba, amb la previsió que l'obra estigui enllestida el 2022. Són 700 metres més d'avinguda i una inversió de 4,5 milions d'euros.

Quedarà pendent, però, 21 metres dels 35 d'amplada prevista del nou vial -tindrà carrils de pujada i baixada i vorera, però faltaran els de l'altra banda- i no connectarà amb l'únic tram executat de l'avinguda al sector dels Trullols, que acaba passat el Decathlon.

Quan estigui completament enllestida, amb les dues operacions abans esmentades, a hores d'ara sense data, serà una avinguda similar a la Universitària i funcionarà com una ronda de circumval·lació de la zona est de la ciutat donant continuïtat a l'avinguda de les Bases fins als Trullols.

Ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, van signar el conveni que estableix el repartiment de despeses entre les dues administracions per executar aquest nou pas endavant en la configuració del que és una obra cabdal per a la mobilitat de la ciutat.

{C}

Calvet: «El gruix d'actuacions a l'R4 no arriba i segueix sent una necessitat imperiosa pel país»

Els 14 metres d'amplada i 700 metres de llargada que s'urbanitzaran tindran un cost total previst de 4.488.627 euros, amb una aportació per part de la Generalitat de Catalunya de 2.700.000 euros (60,15% del projecte) i una aportació per part de l'Ajuntament dels 1.788.627 euros restants (39,85% del cost del projecte). El 50% de l'aportació municipal la farà Aigües de Manresa, que dotarà el sector d'un nou col·lector de recollida d'aigües.

L'obra serà licitada per l'empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat.

A més de resoldre la connexió amb els seus dos extrems, el projecte defineix també la connexió amb els carrers Germà Isidre, Fra Jacint Coma i Galí, Granollers, Rosa Sensat, Concepció Piniella (ara en cul de sac) i Sant Joan d'en Coll. Cal destacar que el projecte també inclou l'execució de les dues voreres del carrer Viladordis entre els carrers Tossalet del Coro i Montcau i la nova avinguda, ara inexistents.

Les interseccions amb el carrer Viladordis i el carrer Fra Jacint Coma i Galí es resoldran amb dues grans rotondes. La primera tindrà un diàmetre exterior de 52 metres, mentre que la segona tindrà un diàmetre exterior de 46 metres.

La part del vial que es començarà a executar constarà d'una vorera de 3,5 metres d'amplada, que inclourà una franja enjardinada i arbrada, i també una zona d'aparcament de 2,3 metres d'amplada i una calçada amb dos carrils de 3,2 metres d'amplada cadascun. Per la banda nord tindrà una franja de 1,6 metres corresponent a la futura mitjana arbrada.

Aquesta secció tindrà alguns punts singulars, com la zona propera a la rotonda del carrer Viladordis, on la vorera tindrà una amplada entres 7 i 17 metres i el tram paral·lel al carrer Germà Isidre, que compte amb un gran parterre enjardinat.

Junyent i Calvet expliquen el finançament de la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans

Pel que fa als materials, la nova avinguda tindrà unes característiques similars a les d'altres avingudes de la ciutat, com la Universitària. Així doncs, les vorades seran de granit i les voreres de panots de nou pastilles.

A petició d'Aigües de Manresa, el nou vial incorporarà un col·lector de 2 metres de diàmetre que permetrà absorbir totes les aigües d'escorrentia del sector dels Trullols i de la mateixa avinguda i que serà clau per resoldre els problemes d'inundabilitat que tenen els carrers Font dels Capellans i Concepció Piniella els dies que hi ha fortes pluges.

La nova avinguda farà de connector entre barris. Permetrà la distribució dels vehicles que entren a la ciutat per la carretera de Vic o pel carrer Viladordis cap a la Font dels Capellans i la Sagrada Família, sense necessitat de penetrar cap a l'interior de la ciutat. Connectarà directament les Bases i la Parada i els barris esmentats.