Suposen «una part molt petita» del que paguen els comerços de Carrió, Casanovas i Muralla del Carme.

Representa el 20% del que costa l'ornamentació als 31 comerços, entre associats i col·laboradors.

El 25% del que paguen els 60 comerços associats del centenar que hi ha.

. Gairebé és el 50% del que costa (1.670 euros). A l'ens hi ha tots els comerços de la plaça, mentre que, del Vilanova, quatre no en formen part.

Hi ha 26 socis d'una trentena i escaig d'establiments. L'ajuda representa el 28% del que els costa la il·luminació.

No arriba al 20% del cost, que paga tot el comerç excepte Casas i Maïami.

El 20% del que paguen els 40 comerços associats, tots els que hi ha.