Les dades de població de Manresa segons el padró municipal i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va a l'una després d'anys amb diferències de centenars d'habitants. Això no va suposar un veritable problema fins que el 2015 l'organisme estatal va situar la població per sota dels 75.000 habitants -mentre el padró la mantenia per sobre- i això va tenir com a conseqüència deixar de rebre 3,5 milions d'euros en transferències de l'Estat per la pèrdua de la categoria de ciutat gran durant 4 anys.

Les dades de l'Ajuntament i de la secretaria d'Estat d'Economia poden tenir petites diferències, però a Manresa, segons les comparatives realitzades per Regió7, havien estat de més de vuit-centes persones i, sovint, de centenars d'habitants.

L'1 de gener del 2019, però, es va registrar la diferència més minsa des que aquest diari en fa seguiment: només 29 persones més comptabilitzades per l'Ajuntament que per l'INE.

La població de Manresa segons l'INE era l'1 de gener del 2019 de 77.714 i, segons l'Ajuntament, a la mateixa data era de 77.743. Tenint en compte que cada 4 anys es comprova la població per veure si continua per sobre dels 75.000 habitants paga la pena fer un seguiment acurat de les dades i tenir marge per actuar si hi hagués una nova davallada poblacional.

Creixement

Cada any, en el darrer ple municipal, l'Ajuntament aprova l'actualització del padró municipal a 1 de gener de l'any en curs.

El 19 de desembre passat, l'Ajuntament va aprovar la xifra rècord de 77.743 habitants, la més alta registrada mai a la capital del Bages. Els 77.743 habitants registrats pel padró municipal van suposar un salt de 1.438 persones amb relació als habitants de la ciutat l'1 de gener del 2018, 76.305 (aquesta darrera xifra és l'actualització de l'aprovada pel ple ara fa un any i que va ser de 76.347).

Fins ara, el màxim històric en l'actualització del padró municipal van ser els 76.751 de l'1 de gener del 2011. Després va anar a la baixa i el 2015 va marcar un punt d'inflexió i els nous padrons aprovats des de llavors han estat a l'alça: 75.475 el 2016, 75.572 el 2017 i 76.347 el 2018.