Per saber el perquè de la davallada progressiva de la recollida selectiva orgànica, l'Ajuntament de Manresa va posar en marxa una campanya inèdita que va incloure 1.303 enquestes a peu de contenidor dels educadors ambientals, que la van dur a terme en dues tandes (vegeu Regió7 del d'abril del 2018).

El primer que crida l'atenció de l'enquesta realitzada és que la majoria dels enquestats van mentir, com posa de manifest el fet que el 70% respongués que reciclava l'orgànica quan el 90% de les restes de menjar i de jardineria que generen les llars va a parar a l'abocador del Bufalvent.

Entre els resultats que en aquell moment també van cridar l'atenció destacava que un 9 % dels enquestats va contestar que no separava l'orgànica perquè no volia o no li importava. Un altre 13%, perquè no li era pràctic.

Ciutat no preparada

D'aquests, un 11% ho argumentava perquè casa seva no estava preparada per poder-ho fer i un 2% perquè era la ciutat la que no estava preparada adequadament.

Segons dades aportades per l'Ajuntament, el 40% del total dels residus que es generen correspon a la fracció orgànica i d'aquesta només se'n recicla un 10%.

Altres dades importants són que 6 de cada 10 persones de la ciutat no reciclava i una de cada dues s'equivocava o no feia bé la distribució al rebuig.

L'Ajuntament va anunciar el 2018 que el pas següent seria fer una campanya adreçada als grans generadors d'orgànica (fruiteries, restaurants...) i una enquesta més específica, de la qual s'estaven definint les preguntes.

Una de les conclusions a les quals arribava l'enquesta era que hi havia molt poca gent (un 4 %) que desconeixia la fracció orgànica, però, alhora, hi havia un 63% que, o bé en tenia un coneixement bàsic (un 34 %) o alguns dubtes (29 %). Això es va interpretar com que hi havia molta gent que no sabia ben bé què es podia llençar al contenidor marró.