A Manresa, les causes de mort amb més incidència són les derivades de les demències, l'aterosclerosi, l'asma i el càncer de pulmó. Aquestes no són les principals causes de mort a la ciutat, sinó les que, segons l'atles estatal de mortalitat, hi ha un risc superior en comparació d'altres ciutats. Tot i això, la capital del Bages no té cap dada que cridi especialment l'atenció. No lidera cap rànquing ni els percentatges són significativament alts.

A part de les demències, l'atles especifica que a Manresa hi ha un 39% més de risc de morir per complicacions derivades del colesterol. Un percentatge que situa la ciutat en la posició 959 del rànquing estatal. També destaquen les morts per asma. En aquest terreny, hi ha un 38% més de possibilitats. Pel que fa el càncer de pulmó, és un 30% més elevat.

A l'altre cantó de la balança, en el de causes de mort amb menys risc a Manresa, hi trobem els suïcidis, amb un 11% menys de risc que la mitjana estatal, i la intoxicació per psicofàrmacs o abús de substàncies estupefaents, amb un 3% més de risc.