El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar el juliol del 2016 el pla d'etapes d'execució de pla especial de la Fàbrica Nova, que ha de guiar la materialització de l'operació de transformació de l'antiga fàbrica Bertrand i Serra i el seu entorn.

El document posava data de finalització a la macrooperació de la Fàbrica Nova i fixava que havia d'estar enlestida de cap a peus l'octubre de l'any 2024.

Amb posterioritat (vegeu Regió7 del 3 de març del 2018Regió7) el govern municipal ja va advertir que tot planejament urbanístic ha de tenir un pla d'etapes que «no necessàriament es compleixen sempre».

La lectura que va fer l'Ajuntament el 2018 era que la culminació de l'operació es podia situar l'any 2027 i no pas el 2024 com ho estava anteriorment (vegeu Regió7 del 23 de juliol del 2016Regió7).

El ple de l'Ajuntament va aprovar el pla d'etapes, que per a l'edificació privada «estableix un termini màxim de 2 anys per a l'inici i de 3 anys per a la finalització de l'edificació de l'habitatge de protecció. Pel que fa a la resta de l'edificació, s'iniciarà en un termini màxim de 7 anys i es finalitzarà en un termini màxim de 8 anys».

Uns terminis que es van modificar perquè es considerava que el redactat «és molt confús però remet al reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, que és el que preval», va explicar el llavors regidor d'Urbanisme, Marc Aloy.