L'operació de substitució que comença dilluns aportarà importants millores al servei:

?Les lluminàries led consumeixen el 40% menys que les equivalents de vapor de sodi, i aquest estalvi energètic anual de més d'un milió de Kwh suposa evitar llançar a l'atmosfera i una reducció de 390 tones de CO2.

?La vida útil d'una lluminària led és de més de 10 anys, mentre que les làmpades de sodi tenen una vida útil de 4 anys.

?El led proporciona una millor distribució de la llum. Per a l'adaptació de l'ull a la foscor, la llum que percebem no només depèn de la que hi ha efectivament, sinó també de la quantitat de llum que hi ha al voltant. Això vol dir que una mateixa zona la veurem molt ben il·luminada si l'entorn és fosc, o fosca si a l'entorn hi ha molta llum. Per això és molt important que la llum sigui uniforme i no deixi punts foscos.

?La superior direccionalitat del led també serveix per reduir la llum intrusa, que és aquella que, provinent de l'enllumenat públic, entra per les finestres als habitatges. Aquesta llum suposa una molèstia important per als que la pateixen i era molt difícil de corregir amb les lluminàries de vapor de sodi.

? De llum groga a llum blanca. El vapor de sodi fa una llum groguenca que no permet distingir gaire bé els colors, i això provoca la sensació de mala il·luminació encara que el nivell lumínic sigui prou alt, mentre que el led emet llum blanca que permet una reproducció dels colors molt bona i facilita distingir detalls que podrien ser imperceptibles amb llum de sodi.

? Hi ha tres nivells lumínics als carrers. El nivell lumínic de cada carrer es defineix en funció de la circulació de cadascun d'ells, i s'estableix tres nivells (alt, mitjà i baix). Aquests nivells que ja estaven definits amb l'enllumenat de vapor de sodi es mantenen per a l'enllumenat amb led, amb la diferència que aquest darrer permet controlar molt millor que el nivell lumínic real sigui el desitjat.

?Amb les lluminàries s'instal·larà una xarxa de comunicacions bidireccionals que permetrà controlar individualment la potència de cada lluminària i ajustar-la a la necessitat de cada moment. Així, es pot variar la programació dels punts de llum que il·luminin un acte festiu un dia concret, sense variar els nivells lumínics dels car-rers del voltant o canviar en temps real la il·luminació d'una zona. A més es podrà detectar avaries de manera automàtica.