És el percentatge de deute que té l'Ajuntament en relació amb els ingressos corrents. Els ingressos corrents són els que provenen d'impostos i taxes o transferències de les administracions superiors (no endeutament o vendes de propietats municipals) i que serien l'equivalent al Producte Interior Brut (PIB), en el cas dels estats. Els 37,8 milions de deute viu representen el 49% dels 75 milions d'ingressos corrents de l'Ajuntament de Manresa.