? La Generalitat va aprovar el projecte del col·lector de salmorres que hi ha actualment en funcionament a la conca del Llobregat l'any 1982, i el va incloure en el Pla d'Obres d'Urgència del Pla de Sanejament de Catalunya. El setembre del 1988 entrava en servei aquesta obra llargament esperada i potser la més significativa de tot el Pla de Sanejament de Catalunya. Aquesta canalització de 120 km de longitud s'inicia en dos brancals, el del Cardener a Cardona (39 km) i el del Llobregat a Balsareny (23 km), que conflueixen a Castellgalí, per continuar resseguint el Llobregat en una conducció única (58 km) fins al Prat. És de fibrociment i pot transportar un cabal màxim de 150 l/s.