L'Ajuntament de Manresa demana a les famílies que, en l'actual situació de confinament, intensifiquin els procediments de neteja i dessinfecció a les llars per lluitar contra la propagació del coronavirus, i que segueixin amb el màxim rigor possible les mesures establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.

A les recomanacions genèriques per a totes les llars, s'hi afeixen altres mesures addicionals quan hi hagi a casa persones que tinguin coronavirus o que se sospita que puguin estar afectats per la malaltia.

Per aquesta raó, l'Ajuntament de Manresa ha editat dos cartells -un per a llars sense malalts de coronavirus i un altre per a les que sí en tenen- amb l'objectiu de donar la màxima difusió a aquesta informació entre les famílies manresanes.

Segons el departament de Salut, la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable, d’entre 2 hores i 9 dies, en funció del material, la temperatura, la humitat, etc. Per això, és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme a les llars.

Pautes generals de neteja i desinfecció:

• Es recomana realitzar una neteja diària, utilitzant aigua i sabó, a totes les superfícies de contacte freqüent amb les mans.

• Si es fa una desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja.

• Els utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones, guants) cal que es netegin i desinfectin periòdicament.

• És important també ventilar diàriament totes les habitacions i espais dels habitatges durant 5 minuts al dia com a mínim.

Zones d’actuació:

• Les zones, punts i objectes més comuns on pot haver major risc de contacte amb les mans són:

• A les habitacions: tauletes de nit, llits, mobles del dormitori, poms de les portes i d’armaris, despertador, llums de taula, cadires o butaques, etc

• Lavabos: superfícies del bany, l’inodor, aixetes, armaris, etc.

• Cuines: superfícies de treball, poms d’armaris i calaixos, aixetes, taules i cadires, manetes d’electrodomèstics, etc.

• General: telèfons, comandaments a distància, poms de porta i d’armaris, taules, cadires, butaques, sofàs, interruptors, ordinadors (sobretot teclats i ratolins), tauletes, ràdios, televisions, etc.

• Zones comunes de comunitats de veïns: baranes, poms de les portes, polsadors, intèrfons, bústies, etc.

Productes de neteja i desinfectants

• Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

• Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser: Lleixiu |Alcohol etílic entre el 62-71% |Productes viricides |Peròxid d’hidrogen al 0,5%

• Tots els productes s’hauran de manipular amb cura i seguint les instruccions de seguretat.

Mesures addicionals per malaltia o sospita

• Cal netejar i desinfectar diàriament les superfícies que es toquen amb més freqüència (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori, etc.) i les superfícies del bany i l’inodor, amb material d’un sol ús.

• La persona encarregada de la neteja ha de protegir-se amb mascareta i guants d’un sol ús (si en disposa) que dipositarà en una bossa que es tancarà adequadament i es llençarà amb la resta de residus domèstics. Després ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó (durant uns 40-60 segons).

• L’habitació de la persona aïllada ha de tenir ventilació directa de l’exterior.

• S’ha de mantenir una bona ventilació de l’habitació i de les àrees compartides de la llar, i ventilar un mínim de10 minuts, 3 cops al dia.

• Aquesta persona ha de disposar d’un lavabo per al seu ús exclusiu i, si això no és possible, cal desinfectar-lo després de cada ús. S’ha de rentar les mans molt sovint, preferiblement amb solució hidroalcohòlica, i dutxar-se i canviar de muda diàriament. Les tovalloles s’han de canviar després de cada ús.

• Cal que utilitzi els elements de casa per separat: tovalloles, llençols, estris de cuina, raspalls de dents. La roba de llit, tovalloles, etc, d’aquesta persona s’ha de rentar amb detergents habituals a 60-90 ºC i deixar que s’assequi completament. Aquesta roba s’ha de col·locar en una bossa amb tancament hermètic fins al moment de rentar-la i no s’ha de sacsejar-la.

• En tossir o esternudar s’ha de tapar la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o utilitzar la part interna del colze i, llençar el mocador i rentar-se les mans.

• Cada vegada que algú necessiti entrar a l’habitació de la persona aïllada, cal ventilar l’espai prèviament un mínim de 10 minuts i posar-se la mascareta. La persona que entri a l’habitació ha de portar mascareta, i quan hi hagi contacte amb la persona afectada també guants de làtex i bata. La mascareta i els guants han de ser d’un sol ús. S’ha de rentar les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica sovint i assecar-se amb tovalloles de paper.

• Els residus generats per les feines de cura de la persona malalta s’han de dipositar en un cubell d’escombraries a l’habitació, preferentment amb tapa i pedal d’obertura (bossa 1). La bossa s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una altra (bossa 2) que hi ha d’haver a la sortida de l’habitació on, a més, es dipositaran els guants i mascareta utilitzats per la persona que té cura del malalt. La bossa 2 es dipositarà a la bossa d’escombraries (bossa 3) amb la resta de residus domèstics i aquesta es tancarà també adequadament i s’haurà de llençar al contenidor de rebuig. Immediatament després cal rentar-se bé les mans.