El Servei de Farmàcia de la Fundació Althaia ha liderat la posada en marxa del lliurament a domicili de la medicació hospitalària per tal de beneficiar els pacients que ho sol·licitin. L'objectiu d'aquest projecte és evitar el desplaçament d'aquestes persones a l'hospital per mantenir tant la seva seguretat com la dels professionals mentre duri la situació actual a causa de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

En el moment que va esclatar aquesta crisi sanitària, l'equip de Farmàcia ja va prendre diferents mesures per tal de facilitar l'accés dels pacients a la seva medicació hospitalària. Una d'elles va consistir en dispensar tractament per a un període superior a l'habitual. També es va recomanar que en casos de pacients vulnerables i/o de risc es delegués la seva recollida a un familiar o amic. Ara es fa un pas més i se n'inicia el lliurament a domicili.

Actualment, el Servei de Farmàcia atén prop de 1.800 pacients mensualment a la seva consulta externa. Per tal d'informar-los sobre la possibilitat de rebre el tractament a domicili, se'ls ha enviat un SMS. Per sol·licitar el servei d'aquest lliurament, sense cost per al pacient, s'ha de trucar al telèfon 93 874 21 12 (extensió 3398) de dilluns a divendres de 8 a 14h. Aquesta trucada és atesa per una tècnic auxiliar de farmàcia que, amb el suport de la farmacèutica referent, confirma el tractament, les dades i l'acceptació d'enviament per part del pacient.

El repartiment es fa mitjançant una empresa de missatgeria que garanteix la correcta conservació de la medicació (temperatura ambient/nevera). Al llarg de la primera setmana d'implantació s'han realitzat 90 enviaments a domicili. Amb aquest projecte Althaia contribueix amb el missatge #quedatacasa.

Sobre els medicaments hospitalaris

La dispensació dels anomenats medicaments hospitalaris només es pot realitzar des dels serveis de farmàcia dels hospitals per les seves especials característiques d'acord a la normativa vigent. Aquests tractaments estan indicats per a patologies tan diverses com el VIH, l'hepatitis C i B, l'esclerosi múltiple, algunes malalties reumatològiques, psoriasis i malalties onco-hematològiques, entre altres.

Una de les tasques principals del Servei de Farmàcia és l'atenció farmacèutica d'aquests pacients, amb estreta col·laboració amb els diferents equips multidisciplinaris. Quan s'inicia un d'aquests tractaments, la farmacèutica especialista realitza una primera visita on explica el tractament farmacològic prescrit, es revisa el seu pla de medicació, els possibles efectes adversos i les precaucions a tenir en compte. També s'incideix en la importància de prendre adequadament la medicació amb recomanacions per evitar oblits, així com instruccions per garantir la correcta conservació del tractament. En aquesta entrevista es resolen els possibles dubtes del pacient. Posteriorment, es realitzen visites successives en funció de les necessitats del pacient.