Les comarques de la Catalunya Central sumen 35.493 persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), dels quals se n'han tramitat al territori 5.194 des de l'inici de la pandèmia. El Bages és, amb 17.588, la comarca amb més treballadors afectats, inclosos en 2.031 ERTO, seguida de l'Anoia, amb 10.030 i 1.556 expedients. En conjunt, a Catalunya hi ha 712.254 persones afectades pels 96.647 expedients de regulació temporal presentats fins ahir, segons dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat.

Els ERTO per força major representen el 93,7% del total català, i afecten el 85,1% dels treballadors. Per activitats econòmiques, el sector serveis suma 78.735 expedients amb 503.580 persones afectades; seguit del sector indústria, amb 8.269 expedients i 141.865 persones afectades; la construcció, amb 7.781 expedients i 45.473 persones afectades; i l'agricultura, amb 702 expedients, amb 3.972 persones afectades, mentre que sense especificar hi ha 1.260 expedients i 17.364 persones afectades. Les divisions econòmiques amb més ERTO són menjar i begudes, amb 19.142 expedients i 108.550 persones afectades; el comerç al detall excloent-ne els vehicles de motor, amb 12.657 expedients i 56.369 persones afectades, i altres activitats de serveis personals, amb 6.875 expedients 18.570 persones afectades. Les comarques amb més ERTO són el Barcelonès, amb 32.096 expedients i 242.736 afectats; el Vallès Occidental, amb 10.376 expedients i 91.127 persones i el Baix Llobregat, amb 9.069 expedients i 96.153 persones afectades.