L’Ajuntament de Manresa reprèn la licitació del manteniment de l’enllumenat públic després que el Tribunal de Contractes desestimi el recurs que hi havia presentat una empresa.

Una de les sis empreses que optaven al contracte va interposar un recurs contra el plec de clàusules que va fer paralitzar el procediment. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs, donant la raó a l’Ajuntament de Manresa, motiu pel qual el procediment podrà ara seguir el seu curs.

L’Ajuntament de Manresa ha reprès la licitació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic i dels semàfors de la ciutat després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi resolt al seu favor.

L’expedient de contractació es va aprovar en Junta de Govern el passat 17 de desembre de 2019, amb un valor estimat del contracte de 2.277.401,08 euros sense IVA. El 27 de gener de 2020, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va comunicar a l’Ajuntament de Manresa la interposició d’un recurs per part d’una de les sis empreses que optaven al contracte, Electricitat Boquet SL, que no estava d’acord amb les pautes de valoració del plec de clàusules administratives.

L’Ajuntament de Manresa va respondre les al·legacions amb data 7 de febrer i, en un primer moment, la interposició del recurs no va suposar la suspensió automàtica del procediment. No obstant això, el 4 de març el Tribunal va acordar suspendre el procediment de contractació com a mesura provisional fins que no es resolgués el recurs.

Ara, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs i ha aixecat la suspensió del procediment, motiu pel qual l’Ajuntament de Manresa ja pot reprendre el procés de licitació. El proper pas serà procedir a valorar les ofertes de les empreses que opten al contracte. Els mesos en què el procediment ha estat aturat, l’anterior empresa concessionària s’ha continuat fent càrrec del servei.

L'any 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va anul·lar el plec de clàusules de manteniment i millora de l'enllumenat de 5,5 milions d'euros.