La crisi del 2008 va provocar una polarització social als municipis, és a dir, que famílies amb menys ingressos es concentren en barris determinats i això pot portar, entre altres fets, a un augment de la segregació escolar.

Es tracta de municipis amb molt pocs habitants que només tenen un centre escolar. Per tant, és impossible que hi hagi segregació escolar, tenint en compte que tots els infants del municipi van a parar a la mateixa escola i al matteix institut.

Hi ha municipis que tenen uns nivells de segregació molt alts a primària i infantil i a secundària fan una baixada molt important. Això es pot donar en llocs amb moltes escoles de parvulari i primària però molt pocs instituts.

Segons l'informe de la Fundació Bofill, 75 municipis de més de 10.000 habitants estan a nivells greus. De fet, la majoria de poblacions catalanes han augmentat la segregació en els últims 5 anys.

Les OME són una eina essencial per exercir un control de la segregació als municipis, així com per desegregar els centres escolars que presenten dades més preocupants.