Les activitats d'estiu de Creu Roja Manresa compten amb la participació de 150 infants i dolescents.

Els projectes d’infància són la ludoteca Ludugurus, una ludoteca especialitzada en jocs i joguines ubicada al carrer de la Mel, en conveni amb l’ajuntament de Manresa; el centre obert Casal-Ot, en conveni amb l’ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, que atén a infància en situació de risc d’exclusió social i el projecte Joves del Nucli Antic, adreçat a adolescents de 12 a 16 anys, també en conveni amb l’ajuntament.

Els projectes van obrir les seves portes el 22 de juny i tot i haver d’organitzar grups de convivència més reduïts s’ha vetllat per poder atendre a tots els infants i adolescents que durant l’any assistien a les activitats. S’han establert torns que permetessin atendre el màxim de dies cada infant i jove segons les seves necessitats i interessos i s’ha prioritzat les activitats a l’aire lliure sempre que ha estat possible.

En xifres totals, en les 6 setmanes que han transcorregut d’estiu s’han atès 149 infants i adolescents amb una suma de 546 intervencions. Diàriament han estat al voltant de 50 els participants a les activitats.

La ludoteca Ludugurus tanca fins la primera setmana de setembre i El centre obert Casal-Ot i el projecte Joves Nucli Antic segueixen oberts tot l’estiu.

Durant els mesos de confinament, malgrat les dificultats, l’equip educatiu a seguit al costat dels infants i joves i les seves famílies a través de diverses accions i activitats.

Suport a l’escolaritat

Des de la primera setmana s'ha contactat amb centres escolars per tal que enviessin les tasques escolars a l'equip educatiu, aquest, s'ha encarregat d'imprimir i repartir als domicilis dels infants. La setmana següent els deures eren recollits, escanejats i enviats al professorat.

I posant especial èmfasi als de secundària per tal que seguissin al mateix ritme que la resta d'alumnat, sempre i quan no ha estat possible que tinguessin els mitjans de connectivitat i aparells necessaris. L’activitat d’anar als domicilis ha estat feta pel voluntariat. 52 accions de suport escolar

Trucades de seguiment

A l'inici del confinament es va trucar a totes les famílies per informar-los del tancament provisional dels serveis. I a partir d'aquí, setmanalment en el cas de Casal-Ot i JNA i periòdicament en el cas de Ludugurus, s'han estat fent trucades de seguiment procurant acompanyar a les famílies emocionalment, donant informació sobre el funcionament del confinament i, més endavant, de les fases de desescalada. 1289 trucades

Recomanacions pedagògiques

Un cop a la setmana, s'ha treballat amb les famílies recomanacions pedagògiques que han fet referència a diversos temes com mantenir una horaris durant el confinament, com gestionar les emocions, propostes de límits i normes, ... La idea d’aquesta activitat ha estat fer costat a les mares i pares amb menys recursos en aquesta difícil situació. També s'ha informat i, si s'ha necessitat ajudats, a les famílies en la preinscripció escolar i la sol·licitud de beques menjador.

1611 recomanacions pedagògiques

Gestió connectivitat

Per minimitzar la bretxa digital que s’ha fet més palesa que mai en aquests moments, a través de diferents convenis de Creu Roja i, en contacte amb instituts i l'Ajuntament, s'ha proporcionat una tauleta amb connexió a internet a 8 famílies, 16 adolescents i infants.

Jocs senzills amb poc material

Tenint en compte que les famílies ateses no tenen tants recursos ni habilitata per trobar la manera de distreure els infants a casa, cada setmana s'ha enviat un vídeo curt per Whatsapp (les famílies que en disposen) explicant jocs per fomentar el temps en família. El primer criteri ha estat tenir present que moltes famílies disposen de pocs recursos materials a casa els jocs eren fàcils d’entendre i es podien jugar amb material de casa, com paper i boli, taps d’ampolla, etc. També s'han enviat vídeos amb propostes esportives a casa. 1434 propostes de jocs senzills a casa

Entregues de material

S'ha proporcionat als infants participants del Casal-Ot, JNA i la Ludugurus diversos tipus de material: escolar bàsic per garantir que cada infant pot fer les tasques escolars; d'entreteniment: per gaudir d'estones de lleure a casa; llibres i contes: adaptats a l'edat de cadascú; ocs i joguines educatives per garantir que tenen entreteniments per passar les hores a casa. Al voltant de 200 entregues de cada material

Préstec de jocs de taula

Com a intervenció amb infància, s'ha volgut garantir que els infants disposessin de jocs a casa. S'ha establert un mecanisme de préstec, de entre dues setmanes i un mes, de jocs i joguines. Aquestes joguines han estat desinfectades abans i després de cada domicili i s'han portat als domicilis dels infants i adolescents a través d’equips de voluntariat.

120 préstecs de jocs més de 200 infants i adolescents beneficiaris.

Aniversaris confinats

S'ha col·laborat en la campanya Portes Tancades, finestres i cors oberts, amb la regidoria d'Infància i Joventut, per tal que tots els infants i adolescents rebessin el seu diploma i vídeo d'aniversari si l'han fet confinats. Alguns d'aquests s'han gestionat i enviant per correu electrònic però si no, s'han portat a domicili.

Contacontes

S'ha desenvolupat la proposta de la Regidoria d'Infància i Joventut, i amb el suport de voluntariat de l'AEiG Cardenal Lluch, d'explicar contes a infants confinats, en aquest cas, de la Ludugurus, a través del telèfon i/o internet. 32 infants beneficiaris