2 AL DIA

Si els mesos de juliol i agost la mitjana ha estat de dos turistes estrangers al dia comptabilitzats, en el mateix període del 2019, sense coronavirus, eren catorze al dia.