Actualment, a Catalunya hi ha un total de 3.725 places disponibles, 2.940 en pisos i 785 en equipaments residencials. El 83,2% estan ocupades. La totalitat dels pisos i residències estan gestionades per entitats i el 33,6% són de l'inventari de la Generalitat. La gestió d'aquestes places recau sobre diversos tipus de programes, els propis de les entitats, els municipals -que gestionen els ajuntaments- i del Programa Estatal del Sistema d'Acollida de Protecció Internacional (SAPI), que gestiona l'Estat espanyol.

Des del 2015, s'ha anat incrementant el nombre de places ocupades, en passar de les 28 places el 2015 a les 3.101 d'aquest any. A la Catalunya Central, Manresa i Berga es van declarar ciutats d'acollida i van posar a disposició del programa destinats als refugiats la Llar de Sant Joan de Déu i l'Alberg de Berga, respectivament. A part, a les dues ciutats hi ha pisos adreçats als col·lectius, i altres municipis s'han afegit al llarg dels darrers anys als programes d'acollida tot facilitant habitatges públics o de propietaris.

Més de sol·licituds a Manresa

A la Catalunya Central, els refugiats que volen l'asil polític o la protecció internacional ho han de sol·licitar a la comissaria de la Policia Nacional a Manresa, que des del gener del 2019 té una oficina dedicada a aquests processos. Amb anterioritat, l'atenció als refugiats estava centralitzada a Barcelona, però davant l'increment de sol·licituds van decidir delegar feina a comissaries de la Policia Nacional de Catalunya. Des que s'ha obert l'oficina, les sol·licituds no han parat de créixer.

Segons dades facilitades per la Policia Nacional, corresponents abans de l'estat d'alarma, en un any es va doblar el nombre de refugiats atesos a la comissaria de Manresa. Des del gener del 2019 al febrer d'aquest any s'han cursat 1.685 targetes provisionals, les quals donen dret a residència i treball temporalment a cada refugiat mentre el ministeri de l'Interior no es pronunciï si se li atorga la protecció internacional.

Les darreres dades facilitades per la Policia Nacional a aquest diari indiquen que, el mes de febrer, des de l'oficina van expedir 190 targetes a refugiats, mentre que el mateix mes de l'any anterior la xifra era de 85. El nombre de casos que ha d'atendre la Policia Nacional a Manresa i l'increment de refugiats que s'adrecen a la comissaria és una prova, segons els responsables de l'oficina, del volum de feina.