La xifra del 2019 de manresans que disposen de servei de teleassistència és la més elevada fins ara i s'apropa a les 2.200 persones. Tenint en compte que el 2012 n'hi havia 1.500, l'increment en 7 anys ha estat percentualment molt important: del 46%.

La teleassistència té l'objectiu de garantir a les persones que viuen o passen moltes hores soles un sistema de comunicació immediat amb una central d'alarmes que activa els recursos d'assistència sanitària i social immediata en cas de necessitat i un control i seguiment preventius de la seva situació.

Una altra dada de rècord que recull la darrera memòria d'activitat dels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa és la d'usuaris del menjador social: 246. El nombre de persones que s'ha d'adreçar al centre cívic Selves i Carner per poder tenir un plat a taula ha anat creixent de manera molt important durant els darrers anys. Dels 69 usuaris del 2012 als 246 de l'any passat s'ha més que triplicat.

L'1 de juny del 2009 va començar a funcionar el menjador social al centre cívic Selves i Carner. L'Ajuntament el va posar en marxa per donar resposta a la situació d'extrema necessitat que havia generat la crisi en moltes persones. En principi, havia de ser un servei temporal. No ho ha estat pas. El menjador, que gestiona la Fundació Sant Andreu Salut, ofereix vint places de dilluns a diumenge. Unes places que abans quedaven parcialment per cobrir i que fa anys que se superen sovint.

Això passa tot i que el menjador social no és un servei al qual vulgui anar la gent, en general, perquè està molt estigmatitzat. La gent que necessita suport social prefereix disposar dels aliments i cuinar-se'ls a casa o bé tenir el menjar a domicili. De manera puntual, a banda dels perfils més habituals que recorren al servei, pot funcionar com a recurs per a una família que, per exemple, s'ha quedat sense casa perquè hi ha tingut algun problema.

Un altre indicador rellevant de la memòria del 2019 és la reducció del nombre de ciutadans per treballador social. Malgrat que els usuaris dels serveis socials municipals no paren d'augmentar i del 2018 al 2019 han passat de 14.149 a 15.435, la ràtio del nombre d'habitants per treballador social és la més baixa dels darrers anys.

El temps d'espera mitjà per ser atès també ha baixat dels 16 dies del 2018 als 10.

Pel que fa al percentatge de cobertura de la població, és el més alt percentualment, el 19,8% del total, en sintonia amb el creixement de la demanda.

Si es posa el focus en el nombre d'infants atesos en centres oberts, el 2019 hi va haver una reducció en relació amb anys anteriors. En van ser 120, mentre que el 2018 la xifra va arribar als 168, perquè es va reduir una mica un dels grups d'un dels centres i hi va haver menys rotació d'infants.

Si es produeixen baixes s'atenen més nenes i nens, perquè són substituïts, mentre que si els infants fan tot el curs n'hi ha menys perquè el nombre de places és de 80 en total: 20 per centre obert diàries.

Parlant de reduccions que mostra la memòria de serveis socials del 2019, hi ha la que afecta els programes treballats. L'any passat, el nombre de programes individuals d'atenció (PIA) va ser de 173 de primera instància i 574 revisions. 747 en total. Es van fer menys revisions que en anys anteriors, però el funcionament del servei ha estat el mateix.

El 2017, l'any que n'hi ha hagut més, en van ser 1.437, 858 de primera instància i 579 revisions.