El servei de logopèdia de la Clínica Universitària de la FUB-UManresa atén el 7 % dels seus pacients en línia. Recentment ha incorporat d'una forma definitiva aquest servei, que s'afegeix al presencial. Ha estat dissenyat pels professionals de logopèdia a partir de l'experiència adquirida durant el confinament a causa de la covid-19. Ara s'ha convertit en una nova alternativa.

La iniciativa va sorgir de les necessitats que es van detectar durant l'època de més pressió del coronavirus, quan es va iniciar un seguiment telefònic, per vídeo i per correu electrònic dels pacients que requerien un tractament urgent i continuat. A partir d'aquí es va decidir incorporar l'alternativa telemàtica de l'atenció assistencial de logopèdia.

El cribratge dels pacients que són susceptibles de ser atesos en aquesta modalitat es fa seguint un model del Col·legi de Logopedes d'Austràlia, on aquest sistema està molt desenvolupat. L'enquesta permet identificar els pacients que disposen del material necessari, com totes les eines informàtiques, i que tenen capacitats sensorials, motrius i cognitives per seguir un tractament de manera remota i via internet. El 70 % dels pacients ho podria fer si fos necessari.