El Centre Històric de Manresa estrena un espai que ha de servir per vehicular noves iniciatives comunitàries a la ciutat, La Canal. El local tindrà una ubicació física itinerant pel barri i durant el primer any s'ubicarà a la Baixada dels Drets, al número 7-9.

La iniciativa és nascuda d'un procés en què s'han sintonitzat diverses aliances. A principis del 2019, l'Ajuntament de Manresa va iniciar la seva participació en el programa europeu URBACT Re-grow City. En paral·lel, el moviment de L'Antic creava la Taula de Treball, alineats «en la missió de fer del Centre Històric un lloc millor per als seus habitants». La Taula de Treball de L'Antic amb el suport del programa europeu, va donar a llum l'espai de La Canal.

El projecte té la filosofia de ser «un espai on les persones puguin generar iniciatives obertes, puntuals o regulars, contínues o no i sense necessitat de formar una associació». Pel que fa al local, els propietaris el cedeixen per 12 mesos, sense percebre un lloguer, a través d'un conveni que se signa amb l'Ajuntament. Això vol dir que es preveu que aquest sostre sigui itinerant per tot el Centre Històric. L'Ajuntament en paga les despeses de subministraments i el manteniment, i les persones que en fan ús es comprometen a abandonar-lo en un termini raonable si el local es lloga.

Primers passos

La incertesa generada per la pandèmia no ha impedit que s'hagin generat les primeres iniciatives, com un espai d'escolta o una restart party per reparar aparells elèctrics vells. Altres accions que estaven previstes han quedat cancel·lades per les restriccions, l'activitat més important que s'ha creat és la del Grup de Suport Mutu del Barri Bell, que ja des del mes de maig va realitzar accions de suport entre la població.

L'espai és gestionat per la comunitat implicada, a través dels diversos grups d'acció que volen generar-hi propostes. Qualsevol persona que vulgui participar en l'espai es pot posar en contacte a través del correu lacanalmanresa@gmail.com o a través d'Instagram.

La voluntat de La Canal era obrir de forma regular l'espai els dijous a la tarda, per generar un punt de trobada. Amb les restriccions a causa de la covid-19 han impossibilitat l'obertura, que es realitzarà quan la situació sanitària ho permeti.

La Xarxa europea URBACT Re-growCity

La iniciativa de La Canal forma part de les accions promogudes des de Manresa com a membre de la xarxa europea URBACT Re-growCity.

El programa URBACT III és un programa europeu d'aprenentatge i d'intercanvi que promou el desenvolupament urbà sostenible, finançat pel fons FEDER. El programa dona suport a les ciutats per treballar plegades en el desenvolupament de solucions per fer front als reptes urbans més importants, i reafirma el paper clau que desenvolupen les ciutats en els canvis socials.

Dins d'aquest programa, la ciutat alemanya d'Altena lidera la xarxa europea de transferència URBACT anomenada 'Re-growCity: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities' (la ciutat que recreix: combatent el declivi a llarg termini a les ciutats petites), en la qual participa Manresa des de finals del 2018, i ha centrat l'actuació en el Centre Històric.