El ple va donar compte de l'informe de seguiment del pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que situa el cost global fins ara en 4.184.000 euros, 146.000 euros més que el pressupost que es va comptabilitzar al mes de novembre.

Aquestes xifres posen en evidència que la major part del cost de les mesures, fins arribar a 2,46 milions d'euros (59% del total), han estat assumides pel mateix Ajuntament, tant per l'aportació de 2 milions d'euros de recursos ordinaris com pel descens d'ingressos de 462.000 euros que s'ha patit per les bonificacions fiscals i l'aturada d'alguns serveis.

La Generalitat, amb 1 milió d'euros (24%), és la segona administració que més diners ha aportat al Pla, per davant de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat 667.000 euros (16%).

Com es financen les mesures del Pla

L'apartat "Altres ingressos" té un valor quasi testimonial (0,68%) en comptabilitzar 28.528,54 euros que ja es van recollir a l'informe de novembre a partir de les aportacions de patrocinis en activitats culturals i de lleure, bàsicament de la Festa Major, que sumen 15.546,00 euros; els 6.982,54 euros que els Fons FEDER han destinat al projecte de La Canal a través del programa URBACT, i els 6.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en l'àmbit de feminismes i LGTBI.

Les distribució de les actuacions per àmbits

Les actuacions en l'àmbit social (24,74%), les de l'àmbit econòmic i fiscal (20,96%) i les relacionades amb el foment de l'ocupació (16,54%) continuen sent les que concentren la major part de les aportacions municipals que s'han fet fins ara per finançar les accions del Pla, seguides de les intervencions del capítol dedicat a la cultura, els esports i el lleure (10,81%) i a l'espai públic per afavorir per afavorir la mobilitat i la seguretat dels vianants (6,68%).

A banda de les mesures concretes del Pla de Reconstrucció, en aquesta nova actualització del desembre també s'hi inclou un annex amb els resultats de l'enquesta sobre per avaluar les conseqüències que la covid-19 ha tingut entre la ciutadania en els àmbits social, laboral, econòmic, emocional i de la salut. La consulta ha estat impulsada per l'acord de tots els grups municipals en el marc del Pla.

Podeu consultar la versió íntegra de l'informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmic de Manresa del desembre.