La Regidoria de Qualitat Urbana i Via Pública de l'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la segona fase dels treballs de manteniment i millora de camins rurals previstos dins l'any 2020. Els treballs, que tenen una durada prevista de dues setmanes i un cost de 15.570 euros, consisteixen en el subministrament, estesa i compactació de material granular, així com el re perfilat d'alguns trams de cuneta per a la millora de la recollida de les aigües superficials.

L'actuació s'està executant al Camí Històric de Santa Caterina, Camí del Raval de l'Oller, Camí de ca l'Oliveres; Camí del Balcells de Dalt, Camí Sud del Mas d'en Pla i al Camí Sud del Poal. Els treballs abasten 2,85 km dels esmentats camins i durant la seva realització no preveuen afectacions significatives a la mobilitat.

La primera fase de treballs es va fer a l'octubre i va abastar 3,1 km de camins amb un pressupost de 12.697 euros. A banda d'aquestes actuacions, des de l'Ajuntament de Manresa i dins de la comissió del Pla de Prevenció d'incendi, durant l'estiu passat va fer treballs de manteniment del ferm i neteja dels vorals de 9,3 km de camins amb un cost de 9.809 euros.

Cal recordar també que com ja va explicar l'Ajuntament, la xarxa de camins rurals de Manresa quedarà incorporada al Pla de Millora de l'Espai Públic anual del 2021, un fet que permetrà realitzar una millor planificació de les adequacions que necessiten els camins, així com destinar-hi més pressupost i garantir un nivell òptim d'accessibilitat.