L'Ajuntament de Manresa ha signat la compra de l'edifici número 100 de la carretera de Vic, acordada el 2019, que es dedicarà a fer més gran l'espai de zona verda de la Bonavista i no pas a ampliar la rotonda.

Un cop passa a propietat municipal el darrer edifici que quedava dins l'àmbit de la Bonavista -el negoci ubicat al carrer Jacint Verdaguer número 31 no es preveu comprar perquè la propietat ha manifestat voler-se mantenir dins l'àrea de transformació-, l'operació canvia de fase.

Si fins ara s'han anat comprant els edificis que han fet possible la nova rotonda i l'obertura d'espai públic per al lleure ciutadà, ara queda culminar l'operació que farà possible una gran plaça delimitada per la carretera de Vic i els carrers del Bisbe Comas i Mossèn Jacint Verdaguer, i que configurarà un espai lliure continu excepte si es materialitza la previsió d'un edifici que realitza el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa.

La compra del número 100 de la carretera de Vic és un pas imprescindible per poder desenvolupar el pla de millora urbana pendent al sector i serà en el marc del debat d'aquest pla quan l'Ajuntament tindrà la capacitat de decidir si hi va l'edifici tal com preveu el POUM, quins usos ha de tenir o si considera convenient que no s'hi faci un edifici i s'opta perquè tot l'espai sigui plaça.

El fet que l'Ajuntament disposi d'un percentatge molt alt de titularitat pública fa que tingui més capacitat per desenvolupar el pla de millora urbana i decidir els usos que ara estan previstos però que s'han d'acabar de concretar. Els usos sobre l'edifici són oberts i es concretaran quan es defineixi el pla de millora urbana.

Cal recordar que no es podrà plantejar l'enderroc del número 100 de la carretera de Vic fins que s'hagin pagat els 405.000 euros acordats amb la propietat.

La previsió és enderrocar-lo l'any que ve juntament amb la finca adjacent „la 98, que fa cantonada amb el carrer Bisbe Comas„, que l'Ajuntament ja va adquirir a final del 2011.

Així que després d'una llarga i complexa operació pública de compra de sòl en un espai estratègic de la ciutat s'ha aconseguit generar les condicions perquè es plantegi la fesomia definitiva d'aquesta ròtula urbana que és la Bonavista.

Des del 1986, tots els alcaldes de la ciutat han fet passos urbanístics per fer possible l'actual plaça de la Bonavista, estrenada el 2018. El primer va ser l'alcalde Joan Cornet, fa 34 anys, amb compres a la carretera de Vic 120 i Jacint Verdaguer 41. Més tard, entre el 1989 i el 1991, l'alcalde Juli Sanclimens va fer els tràmits per adquirir els números 106, 108 i 110 de la carretera de Vic i el 33 i el 35 de Jacint Verdaguer. Amb l'alcalde Jordi Valls, entre el 2001 i el 2003, es va comprar el 112 de la carretera de Vic, i amb l'alcalde Josep Camprubí van passar a mans municipals els números 114, 116 i 118 de la carretera de Vic i el 37 i el 39 de Jacint Verdaguer el 2006, i el 98 de carretera de Vic, el 29 de Jacint Verdaguer i els números 1, 3, 5, 7 i 9 del Bisbe Comas l'any 2011.

El mandat passat, el 2016, amb l'alcalde Valentí Junyent es va adquirir el 102 de la carretera de Vic, i aquest mandat l'alcalde Marc Aloy ha signat la compra del número 100 de la carretera de Vic.