El Centre d'Innovació en Simulació (CISARC) del campus Manresa de la UVic-UCC està sent el banc de proves d'un dispositiu tecnològic que simplifica la reanimació cardiopulmonar.

Alumnat de Ciències de la Salut que ha rebut formació en reanimació cardiopulmonar al centre durant aquest mes de febrer ha participat voluntàriament en les proves de l'aparell, una iniciativa de l'empresa CPR Systems Engineering.

El Centre d'Innovació en Simulació posa a disposició de les empreses les seves instal·lacions per testar productes tecnològics de l'àmbit clínic en un entorn de seguretat i a partir de la metodologia de la simulació.

A més de l'alumnat i dels instructors de reanimació cardiopulmonar, el testatge del producte es farà també amb l'alumnat del Màster en Emergències Extrahospitalàries de Manresa, de manera que l'hauran provat tant professionals en actiu com futurs.

Una única persona

El prototip que s'ha estat provant és un dispositiu de suport en reanimació cardiopulmonar (DARCP) que es desenvolupa en el marc d'un projecte en el comitè assessor del qual hi ha experts com el doctor Joan Bigorra i la doctora i directora de la Càtedra en Simulació i Seguretat del Pa- cient, Carmen Gomar.

Es tracta d'un aparell dissenyat per Adolfo Ferrero perquè una única persona pugui fer les maniobres de suport vital bàsic. L'objectiu és dotar els professionals d'un equip de primera intervenció que sigui molt bàsic, però que alhora permeti executar un tractament especialitzat».

En aquests moments, per fer les maniobres de suport vital bàsic és necessària la participació de dues persones.