L'espai ampliat cap a l'ala sud del Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana acollirà l'exposició d'una peça singular del Museu de Manresa, que s'anirà renovant periòdicament. Actualment, s'hi pot veure La Mare de Déu del Roser oferint el rosari a Sant Domènec de Guzmán, un plafó de 42 rajoles de ceràmica policromada del segle XVIII.