Manresa és la ciutat gran de Catalunya on més va créixer el nombre d’autònoms l’any passat, fins al tercer trimestre. Segons les dades de l’Idescat, el nombre de persones que treballen per compte propi va augmentar l’1,8% el setembre del 2020 respecte del mateix mes d’un any abans. Així, la capital del Bages va passar de 4.479 autònoms el setembre del 2019 a 4.532 un any després. Les dades contemplen l’evolució dels autònoms en el semestre prepandèmia comprès entre el setembre del 2019 i el març del 2020.

L’evolució dels autònoms a Manresa en aquest període és diferent a la del conjunt del país, on el nombre va retrocedir el 0,53%. De fet, d’entre les 23 ciutats de Catalunya de més de 50.000 habitants, el nombre de persones que treballa per compte propi només va créixer en 10, cap per sobre de l’1% com ho va fer Manresa. En contrapartida, aquesta xifra va caure especialment en municipis com Mollet del Vallès (-2,4%) o Cerdanyola del Vallès (-2,01%).

L’efecte de la pandèmia

Aquestes dades positives en el període estudiat poden, però, no ser significatives del moment actual que viuen els autònoms. El bagenc Joan Vila, vicepresident d’autònoms Pimec Catalunya, considera que les dades de l’Idescat, que només recullen l’activitat fins al tercer trimestre de l’any passat, poden no reflectir l’actualitat. «Hi ha molta gent que ha deixat de ser autònom, els últims mesos. Hi ha un indicador que és brutal, en aquest sentit: uns 94.000 autònoms han declarat ingressos el 2020 inferiors als 5.000 euros. És a dir, han ingressat el mínim per pagar els autònoms». Vila matisa la xifra: «podria atribuir-se a la baixa facturació però també a que s’estigui creant una bossa de facturació en negre».

Vila diu que la percepció de la patronal de la petita i la mitjana empresa (que ha presentat un estudi sobre l’evolució dels autònoms entre els anys 2009 i 2020) és que «molts autònoms desapareixeran mentre d’altres han incrementat molt el seu nivell d’endeutament». Vila insisteix que els números «poden canviar molt amb el tancament del 2020, perquè en el quart trimestre de l’any passat, quan es va reactivar l’economia, és quan es va notar l’efecte de la pandèmia. Les dades del primer trimestre de l’any són les que ens donaran una aproximació més fidel d’allà on som ara».

El pes dels serveis

Manresa va basar l’increment del seu nombre d’autònoms en el pes dels serveis, ja que va ser el municipi on més va créixer aquest grup sectorial en el període comprès entre setembre del 2019 i setembre del 2020, el 2,12%. La mitjana catalana en el sector va ser un decreixement del 0,42%. Només Sant Cugat del Vallès va apropar-se a l’augment manresà quant a autònoms, amb un increment de l’1,05%. En la resta de sectors, la capital del Bages també va experimentar una evolució positiva en el nombre d’autònoms en la construcció (0,2%), tot i ser el municipi de més de 50.000 habitants on menys va augmentar aquesta xifra d’entre les ciutats on va créixer el nombre d’autònoms al sector. De fet, en aquest sector va augmentar en tots el municipis d’aquest grup de població excepte a Sant Cugat, Mollet del Vallès, Lleida, Cerdanyola del Vallès, Girona i Terrassa. Un signe que la construcció es rearma lentament, tot i la pandèmia, després d’un llarg període de fre econòmic sectorial.

A la indústria, en canvi, Manresa va ser una de les ciutats grans on més es va reduir el nombre d’autònoms, el 5,24%, només per sota de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Cerdanyola i Mollet del Vallès. Amb tot, el nombre d’autònoms en aquest sector només va créixer en quatre municipis grans en el període estudiat: a Tarragona, Lleida, Rubí i Sant Cugat.

Al sector primari, el nombre d’autònoms manresans també va créixer a la capital del Bages, el 2,53%, però va ser la ciutat d’entre les que aquesta xifra va augmentar on ho va fer en menor mesura.

Tot i el creixement de Manresa als serveis, la capital del Bages no és la ciutat que té un dels perfils més orientats als serveis, d’entre els seus autònoms. Del total de 4.532 que figuraven registrats el setembre del 2020, 3.524 ho eren en el sector serveis, el que suposa el 77,76%. El màxim l’ostenta Barcelona, amb el 88,29% de concentració, seguit de municipis com Sant Cugat del Vallès (87,42%) o Tarragona (84,21%). A l’altra banda del llistat se situen Rubí (72,37%) i Terrassa (74,65%). La mitjana catalana també és inferior a la xifra de Manresa (76,3%).

Una evolució constant

L’estudi elaborat per Pimec  constata que el nombre mitjà anual d’autònoms a Catalunya en el període 2009-2020 ha estat de 540.000 persones, que representen el 17,7% del total de cotitzacions a la Seguretat Social. Segons l’estudi, l’evolució del nombre d’assalariats discorre pràcticament paral·lela a l’evolució del PIB, mentre que en el cas de les persones autònomes és una corba molt més plana i estable que la dels assalariats. En relació als sector d’activitat econòmica, l’estudi mostra que els autònoms  es concentren en el dels serveis, que n’acull més de tres quartes parts. «Els autònoms representen en aquest sector el 18% del total d’ocupats», diu , Modest Guinjoan, director de l’Obseratori de la Pimec

El nou sistema de cotització d’autònoms proposat pel Govern espanyol no convenç el sector. El disseny del nou pla preveu que les quotes del nou sistema de cotització per ingressos reals vagin dels 90 als 1.220 euros al mes. Així, planteja un tram mínim per a autònoms que guanyin 3.000 euros anuals o menys i un de màxim per a ingressos superiors a 48.841 euros l’any. El document planteja una adaptació progressiva durant nou anys. En el moment de posada en marxa, previst el 2023, els cinc trams inferiors pagarien entre 200 i 275 euros mensuals. El tram màxim seria de 400 euros.

Per a Joan Vila, «el nou règim incentiva la recaptació. Està concebut perquè els autònoms societaris, el que tenim una SL i administrem una empresa, paguem més. Se’ls vol sagnar», alerta el vicepresident d’autònoms de Pimec Catalunya. En general, diu Vila, «no és una bona notícia si no va acompanyada de mesures com accessos a baixes o un atur». A més, diu Joan Vila, «el ministeri no ha comptat amb cap agent social per elaborar la proposta».

Segons el càlcul de Pimec, un autònom que declari 3.000 euros d’ingressos nets anuals paga ara una quota de 200 euros i passarà a pagar-ne una de 90. Però a partir d’ingressos superiors a 17.000 euros, la nova proposta ja és adversa per als autònoms. En el tram, per exemple, de 27.000 a 32.000 euros declarats, ara es paguen 290 euros de quota; amb la nova proposta, alerta Pimec, se’n pagaran 425.

Pimec insisteix a reclamar més ajuts per als autònoms

Malgrat que les xifres dels autònoms són, en el cas de la capital del Bages, millor que la mitjana nacional, al sector hi ha malestar pels efectes de la pandèmia i la «manca d’ajudes» per part de les administracions. Joan Vila recorda que els prop de 550.000 autònoms donem feina a molta gent, a tothom, de fet, perquè totes les feines estan creades per un autònom». Malgrat aquesta constatació, Vila insisteix que «no s’ha ajudat els autònoms, que són els que sustenten els assalariats. I si no donem recolzament als emprenedors no crearem riquesa». Pimec reivindica que «se’ns tingui en consideració, perquè per nosaltres passa tota l’economia del país». Estem pendents que ens diguin quins tipus d’ajudes podem rebre. Es parla de mil milions d’euros per a tot l’estat, i seran insuficients», alerta el vicepresident sectorial de Pimec.