L’escola Jeroni de Moragas, de la Fundació Ampans, ha atès aquest últim curs 6 alumnes escolaritzats a centres d’ensenyament ordinaris que, per una situació de salut mental, necessiten un recurs educatiu transitori de suport específic. Es tracta del que s’anomena Aula Integral de Suport (AIS). Dels 6 alumnes, 3 eren de primària i 3 més de secundària. Tots tenien entre 10 i 15 anys. El curs vinent tindrà 10 places.

Es tracta d’un model d’escolaritat compartida. Els alumnes estan matriculats en un centre ordinari i comparteixen escola amb l’ASI dos dies la setmana.

L’aula és un servei educatiu que fa un procés d’especialització en alumnes que presenten alteracions en la conducta. L’objectiu és proporcionar de forma temporal una atenció de suport integral i intensiva per superar la situació que viu. És temporal perquè no pot durar més de dos anys. La finalitat última és que acabi retornant a l’aula ordinària amb consciència i amb la capacitat de gestionar les seves dificultats.

Tres àmbits

La intervenció de l’AIS s’estructura al voltant de tres àmbits. El personal se centra en la personalització de cada alumne per ajudar-lo a resoldre els conflictes, a prendre decisions i adaptar-se millor als canvis. En l’àmbit interpersonal s’assagen actituds de convivència, simpatia i empatia. Finalment, en l’àmbit social proposa reflexionar sobre els problemes col·lectius per entendre les altres persones.

L’AIS promou més hàbits que no pas la memorització de coneixements. Es fan simulacions, reflexions, jocs, lectura, debats o contrast d’opinions. L’aula es coordina amb diferents professionals i serveis educatius, i també de salut mental i serveis socials, així com amb les escoles ordinàries amb les quals fa escolarització compartida.

Els alumnes que han participat en el projecte ho continuaren fent el curs vinent si és que ho necessiten. L’equip docent i professional de l’AIS valoren positivament el primer curs d’aquesta nova experiència. Segons una de les seves coordinadores, Glòria Rodrigo, «és un molt bon recurs per als alumnes que necessiten un pla de suports intensius per donar-los eines per regular la seva conducta, gestionar la seva capacitat emocional i fer front a les circumstàncies de l’entorn de manera estable i assertiva».