«Consideres important poder arribar o marxar del centre comercial amb bus urbà?» És una de les preguntes de l’enquesta ciutadana sobre la transformació del carrer d’Àngel Guimerà en illa de vianants que l’Ajuntament va penjar ahir al vespre a la web Decidim Manresa. La majoria de les qüestions se centren en el bus.

L’enquesta, a la qual s’accedeix després de fer un procés de registre una mica enrevessat, no és vinculant, però sí que serà orientativa per al govern manresà de quin dels dos models que ha posat damunt la taula s’estima més la ciutadania segons les respostes a les preguntes que inclou.

Hi ha una primera part per recollir dades del perfil de l’enquestat: si viu a Manresa, el DNI, la data de naixement, el gènere, la franja d’edat, la relació que té amb el carrer d’Àngel Guimerà (veí, vianant, usuari del bus urbà, comerciant del vial, transportista i altres) i si agafa el bus urbà habitualment, esporàdicament o mai.

Després d’una breu presentació dels dos models, hi ha la vintena de preguntes, bona part de les quals centrades en les preferències dels ciutadans sobre cadascun dels models lligades al bus. Sense bus: «Consideres que a la ciutat li cal una illa de vianants lliure de vehicles?» o amb bus: «Hi ha illes de vianants on accedeix el bus urbà. Consideres que, pel carrer Guimerà seria bo que hi accedís? Actualment, hi passa un bus cada deu minuts, aproximadament?» i «Consideres que per aconseguir que el carrer Guimerà es consolidi com un espai comercial de la ciutat és positiu que les línies del bus urbà hi passin?».

Recreació de com podria quedar el carrer mantenint-hi el pas dels busos AJM

De cada model en qüestió, l’enquesta es fixa bàsicament en les parades de bus. Per exemple, en el model amb bus, demana com afectaria el ciutadà el desdoblament de la parada existent a Guimerà amb una de nova a Crist Rei i, en el cas de ser usuari de les línies L1, L2 i L3, que són les que passen per Guimerà, quina utilitzaria més. Quant al model sense bus, que elimina la parada a Guimerà i en situa de noves a Crist Rei, al carrer de Pompeu Fabra i a la Muralla (Can Jorba, en el cas de la Línia 1), demana si són bones alternatives a la parada de Guimerà; si poden fer disminuir l’ús del bus urbà, si és positiu fer una parada a la Muralla per acostar el bus al Centre Històric, si el fet que el bus no arribi a Guimerà pot afectar els seus hàbits d’accés a l’àrea comercial i, en el cas que sigui usuari de les esmentades línies, quina parada utilitzaria més.

Per acabar, es demana directament al ciutadà que es posicioni de l’1 (gens d’acord) al 5 (molt d’acord) vers el model Guimerà illa de vianants amb el pas del bus i el mateix vers el model Guimerà illa de vianants sense el bus circulant pel bell mig. En ambdós casos sí que hi podran passar vehicles autoritzats: veïns, pàrquing, d’emergència, càrrega i descàrrega, taxis i mobilitat reduïda.