El gravamen de l’IBI del 50% als pisos buits a Manresa que l’equip de govern d’ERC i JxM va anunciar que s’aprovarà al ple d’octubre suposarà la materialització d’una acció per penalitzar tenir habitatges desocupats que ha estat plantejada sense èxit en diverses ocasions durant els darrers divuit anys. 

Segons va anunciar el govern municipal, els propietaris de tres o més habitatges que estiguin buits sense una causa justificada durant més de dos anys hauran de pagar un 50% més de l’Impost de Béns Immobles (IBI). 

La mesura està previst que s’aprovi al ple del mes vinent i que sigui d’aplicació l’any que ve.

Cal recordar que fa gairebé dues dècades (vegeu Regió7 del 16 d’octubre del 2003) el govern municipal, en aquell moment integrat pel PSC, ERC i ICV-EA, va anunciar que gravaria amb un augment del 50 % el rebut de l’IBI, la popular contribució, els amos de pisos desocupats.

Segons es va explicar en aquell moment, la mesura tenia per objectiu pressionar mitjançant la política fiscal la sortida al mercat de l’habitatge d’una gran bossa de pisos buits i lluitar contra l’especulació immobiliària.

A Manresa, segons un estudi realitzat pel departament d’Urbanisme municipal en aquell moment, hi havia més de 7.000 habitatges buits d’un parc total de 33.600, xifra que representava entorn del 20 % del total.

Dintre d’aquest paquet hi havia habitatges que s’havien donat d’alta en el cadastre però que encara es trobaven en fase de comercialització i també pisos que estaven a punt de canviar de mans.

L’anunci va ser fet en la presentació de les ordenances fiscals per al 2004 i ja es contemplava la possibilitat que es quedés en una declaració d’intencions i no fos d’aplicació, ja que havia de ser el govern central, responsable de la Llei d’Hisendes Locals, qui havia de marcar què vol dir exactament un pis buit (durant quant de temps, en quines condicions, si ha estat mai ocupat o no).

El govern municipal va afirmar que un cop els serveis jurídics municipals tinguessin aquesta base legal, l’Ajuntament elaboraria un cens d’habitatges desocupats i passaria a incrementar en el 50 % la contribució que pagaven.

Les ordenances fiscals van ser aprovades amb la previsió d’aplicar el 50 % de recàrrec en els pisos que es consideressin buits amb l’objectiu de lluitar contra l’especulació immobiliària, segons es va dir en aquell moment.

La mesura es va anar dilatant i el gener del 2009 la CUP va presentar una moció perquè s’apliqués d’una vegada.

La iniciativa va ser rebutjada pel govern que l’havia anunciat anys abans, argumentant que l’Ajuntament no tenia possibilitat d’aplicar una mesura d’aquesta naturalesa, perquè tot i tenir-la prevista no disposava de la cobertura legal per fer-ho. 

Votacions i demandes veïnals infructuoses al llarg dels anys, fins ara

A banda de les formacions polítiques, els veïns també han participat en el debat a l’entorn de gravar la tinença de pisos buits. L’Associació de Veïns del Bari Antic es va posicionar el 2009 a favor del recàrrec.

La raó va ser que la necessitat de posar fre a la problemàtica de l’accés a l’habitatge i la proliferació de pisos buits a la ciutat és més punyent al Barri Antic, perquè és la zona de Manresa amb major nombre d’habitatges desocupats.

L’entitat veïnal va reclamar a l’Ajuntament «l’adopció de mesures més dràstiques, que no es limitin a les merament pedagògiques o informatives».

El desembre de l’any 2011, el vot negatiu dels regidors de CiU va evitar que prosperés la moció presentada per la CUP a favor de crear un reglament que determinés la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent. Aquest havia de ser el pas previ per introduir el recàrrec de l’IBI als amos de pisos buits.

El govern municipal va argumentar que un informe del secretari feia inviable la proposta de la CUP perquè no era competència de l’Ajuntament sinó de l’Estat establir què es podia considerar o no un habitatge permanentment desocupat. 

En aquesta ocasió Esquerra Republicana hi va votar a favor i els grups municipals del PSC i del PP es van abstenir.