L’estudi ambiental del subsol al pàrquing de l’estació d’autobusos de cara a la futura urbanització d’aquest espai continua però, en relació amb dilluns, ahir es van recuperar una part de les places que s’havien ocupat per fer sondeigs per trobar si hi ha matèries contaminants de l’antiga activitat industrial.