La Catalunya Central compta amb 487 projectes de recerca en actiu que, conjuntament amb els acords de transferència de tecnologia, aporten al territori 18,4 milions d’euros, segons el darrer informe de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central.

Aquesta quantitat és un 37% superior a la mitjana de l’aportada els tres anys anteriors i que en informes previs havia estat quantificada en 13,6 milions, 13,3 i 13,5, respectivament.

L’augment de l’impacte econòmic va de bracet amb l’increment del nombre de projectes, d’investigadors i de publicacions.

Pel que fa als projectes, els darrers informes els situaven en 67 el 2017; 208, el 2018; 314, el 2019 i 487, el 2020.

De les 1.290 publicacions comptabilitzades durant el quinqueni del 2013 al 2017 s’ha passat a 2.734 del 2016 al 2020.

Pel que fa al nombre d’investigadors han anat creixent en el mateix període de 544 a 618, 713 i 720

L’informe va ser presentat ahir a la sala d’actes de la FUB2 i situa ara en 720 el nombre d’investigadors de la Catalunya Central, un territori que ha registrat 117 sol·licituds de patents internacionals entre 2016 i 2020 i que manté 403 contractes de transferència de tecnologia en actiu, a més d’un total de 75 assajos clínics.

Pel que fa a les publicacions, s’han analitzat 2.734 publicacions dels darrers 5 anys (2016-2020) un 20% més respecte al quinquenni de l’edició anterior.

Un informe singular

L’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central es configura com un informe singular pel seu caràcter transversal, centrat en aspectes claus per a una ciutadania vinculada a la societat del coneixement i compta amb la participació dels centres universitaris, centres de recerca i tecnològics i els centres sanitaris del territori. També inclou un mapa amb 113 empreses innovadores.

Aquests indicadors, més els altres que es recullen a l’informe del 2020, han de permetre crear un marc de referència per a les futures polítiques en matèria d’universitats, recerca i innovació, que contribueixin a què el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

L’Observatori va néixer l’any 2012 a l’empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC) amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca que es duu a terme a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès).

En aquesta desena edició, la presentació de l’informe va comptar amb la col·laboració de Pere Condom, doctor en enginyeria industrial per la Universitat de Girona (UdG).

Pere Condom és expert en investigació, transferència de tecnologia i en la creació d’empreses innovadores.