L’Ajuntament de Manresa ha detectat defectes en l’execució de l’obra del carrer Lladó, el que uneix la carretera de Vic amb el carrer de Puigterrà de Dalt, que obliguen a refer una part del nou paviment. En concret, s’ha comprovat que el perfil transversal del vial no és correcte, la qual cosa provoca que no es condueixi tota l’aigua de pluja cap als embornals.

Els treballs de reparació van a càrrec de l’empresa que ja va executar l’obra. Es refarà una part de l’àmbit pavimentat amb peces de formigó i té una durada prevista d’una setmana.

Les obres al carrer Lladó –que van arrencar a la primavera i es van estrenar aquest estiu– van consistir en la pavimentació en calçada única del vial, amb l’objectiu de millorar el recorregut de vianants en aquest entorn.

El pressupost era de 47.000 euros i va afectar una superfície de 206,12 metres quadrats. L’actuació formava part del Pla de Millora de l’Espai Públic, que cada any destina un milió d’euros a la millora de calçades, espais de vianants, parcs infantils i camins rurals.

D’altra banda, a la mateixa zona continuen els treballs al carrer de Puigterrà de Dalt, en el tram situat entre la plaça Lladó i la carretera de Vic, que també es farà amb plataforma única. L’actuació també comprèn una part de la plaça de Lladó.