La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa van fer el cap de setmana una trobada per explicar les noves línies de treball i per compartir amb els voluntaris l’abast de la fundació i cadascun dels projectes que porta a terme, que van explicar els seus respectius responsables. La reunió va servir alhora per donar impuls a un projecte de formació i inserció laboral que es vol potenciar i desplegar els propers mesos, perquè es considera que es la millor manera de facilitar que les persones en situació de pobresa a qui dona una cop de mà l'entitat no hagin de dependre sempre dels Serveis Socials ni de la fundació sinó que puguin trobar camins de sortida per a la seva situació. Igualment, es va fer una reflexió per veure com es poden implicar els usuaris dels serveis de la fundació en el seu propi procés de recuperació i de servei a la societat.

Els voluntaris van demanar que es facin jornades de portes obertes per explicar a la ciutat el programes de la fundació ja que es considera que no són prou coneguts i que val la pena ser conscients de la realitat i del que, entre tots, es pot fer per millorar la vida de les persones

El president de la fundació, Gabriel Prat, i la directora, sor Lucía Caram, van donar inici a les jornades recordant els valors que animen la fundació des de els seus inicis, agraint el compromís dels voluntaris i renovant la confiança en els equips de treball per continuar una tasca que sembla que encara té molt recorregut degut a la gravetat del moment que vivim.

Trobada de responsables i voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara Arxiu particular

Nova organització executiva

La fundació s’ha plantejat una nova organització executiva en la qual hi haurà dos grans blocs: l’econòmic i administratiu, que facilita el funcionament dels projectes, els convenis, la projecció i el funcionament de les estructures; i el social, amb la incorporació d’una educadora social com a responsable, depenent directament de presidència i direcció. S’articularan tots els programes de manera transversal per garantir un servei més eficaç i la recuperació de la plena autonomia de les persones amb les quals treballa.

La primera jornada va comptar amb una vintena de responsables i de coordinadors de projectes, posant les bases revisades i enriquides amb les aportacions de tots dels protocols de funcionament i dels valors que han d’animar el dia a dia del funcionament i del tracte i acollida a les persones en cada projecte.

Va quedar constitut i reforçat l’equip de visitadors de pisos i es van activar els mecanismes per tal de facilitar una solució a la difícil problemàtica dels habitatges.

Durant el dissabte un centenar de voluntaris van poder escoltar per part dels seus responsables la realitat de cada projecte i es van compartir les propostes de millora i de professionalització, així com el full de ruta dels plans de treball, amb l'objectiu d'igualar oportunitats i accelerar la recuperació de les persones.

Trobada de responsables i voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara Arxiu particular

200 voluntaris i col·laboradors

Es va constatar que en la totalitat dels projectes de la fundació participen uns 200 voluntaris i col·laboradors de forma permanent i sistemàtica, arribant -a Manresa- a unes 7.500 persones, i a més de 9.000 més a les comarques centrals a través del magatzem distribuïdor de Pirelli gestionat amb el Banc dels Aliments, la Fundació la Caixa i l’Ajuntament de Manresa.

Els projectes de la fundació a Manresa són: la plataforma d'aliments, el magatzem distribuïdor de menjar de Pirelli, l’espai de les dutxes, els horts, el programa de residència (20 persones acollides) i pisos (34 amb 120 persones acollides), els dos tallers a Santa Clara i a la carretera de Vic, i el programa Invulnerables compartit amb la Fundació la Caixa, que inclou el Programa de l'ABC de la integració, l’espai familiar, el reforç educatiu, Tens talent, Futbol Net i d'altres tallers adreçats a famílies i fills de 0 a 18 anys.

La jornada va acabar amb una sessió lúdica d'esport dirigida per Toni Martín Bravo i una botifarrada preparada per l’Angel Gianfrancesco i un grup de voluntaris.

Sessió lúdica d'esport dirigida per Toni Martín Bravo Arxiu particular