Deixalles, esbarzers i grafits dominen el panorama de l’antiga discoteca Pont Aeri, on l’Ajuntament de Manresa impulsa un projecte de renaturalització de l’entorn al sector de Can Poc Oli.

Així és la disco Pont Aeri que desapareixerà

El gran edifici es troba completament esbudellat i malgrat que el sostre presenta grans forats s’hi han fet incomptables grafits, amb el perill que suposa accedir a un espai en estat ruïnós.

Així és la disco Pont Aeri que desapareixerà

Són les restes d’un gran equipament de lleure de finals del segle passat que roman sense activitat per ordre municipal des del 2001. La discoteca, quan encara no es deia Pont Aeri, va ser construïda en uns terrenys que tenien la qualificació d’ecològics pel fet de ser limítrofs amb la riera de Rajadell.

Així és la disco Pont Aeri que desapareixerà

Això va ser possible perquè el 1985 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va atorgar la declaració d’utilitat pública i interès social.

Així és la disco Pont Aeri que desapareixerà

El mes de novembre del 1986 es va inaugurar la discoteca Krono’s en un local que era de nova construcció situat a l’accés a Manresa per l’eix del Llobregat.

El desembre del 1999, el local va tancar després d’haver funcionat amb el nom d’Eh!, Equilibri, Music Palace, Virtual i Central Manresa.

El maig del 2000, arran d’una batuda policíaca, la discoteca Pont Aeri de Terrassa va rebre un decret de tancament per part de l’Ajuntament d’aquesta ciutat. La redada a càrrec de la Policia Municipal i Nacional va tenir com a conseqüència l’aixecament d’actes i d’un expedient que va comportar una important sanció econòmica i el tancament immediat.

De Terrassa a Manresa

Els amos van decidir llavors traslladar-se a Manresa i recondicionar les instal·lacions de Krono’s. El mes de juliol de l’any 2000, clients vinguts de diferents punts de Catalunya, de l’Estat i, fins i tot, de França van omplir l’enorme aparcament.

El mes de setembre, usuaris del tren de la Renfe de la línia Barcelona-Manresa van fer públic que s’havien produït agressions i actes vandàlics protagonitzats per joves. Es va generar un gran malestar que mesos més tard va cristal·litzar en un posicionament conjunt de 33 entitats manresanes reclamant el tancament de la discoteca.

El març del 2001, tècnics municipals acompanyats d’agents de la Policia Local de Manresa van clausurar la discoteca argumentant que incomplia la normativa urbanística.

Els amos havien presentat un recurs contenciós administratiu contra la denegació de l’obtenció de la llicència ambiental per a l’activitat de discoteca-sala de ball.

La sala havia funcionat amb una llicència provisional. Quan va sol·licitar la definitiva li va ser denegada per incomplir l’ordenança d’establiments amb una capacitat superior a les 500 persones.

L’any 2015, els amos de Pont Aeri van cedir a la ciutat els 37.800 m2 de terreny i l’edificació.

Han passat més de vint anys des que l’Ajuntament va decretar el tancament de l’activitat.

Ara, el projecte de renaturalització d’aquest espai municipal li atorga una altra perspectiva de futur a l’antiga discoteca.