La Fundació Althaia ha fet públic un comunicat en el qual afirma que ha iniciat un procés de transformació de la seva governança amb l’objectiu d’estrènyer vincles amb la universitat, reforçar la participació de la societat civil i adaptar-se als actuals estàndards de democràcia de les organitzacions. Entre els canvis més rellevants hi ha la modificació de la composició del Patronat, que dona entrada a la Fundació Universitària del Bages i a la Fundació Universitària Balmes, la creació d’un Consell Consultiu, la incorporació del Comitè d’Ètica Organitzacional com un òrgan estatutari i una nova vinculació amb l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

La Fundació Althaia, que enguany compleix 20 anys, afirma que "s’adapta d’aquesta manera als nous temps amb una forma d’entendre la salut des d’una perspectiva global, treballant en xarxa amb diferents institucions del territori i amb una visió de compromís, responsabilitat social i integració de l’ètica, d’acord amb el nou Pla Estratègic Talaia 2021-25".

En l’última sessió del Patronat, celebrada el 30 de juny, es va aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Althaia que inclou un canvi en la composició del Patronat. En continuen formant part l’Ajuntament de Manresa i Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social i s’hi incorporen la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes, entitats federades que conformen la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La seva entrada reforça l’aliança estratègica entre Althaia i la UVic-UCC a favor de la docència, la recerca, la transferència de coneixement, la innovació en l’àmbit de la salut i el desenvolupament del territori.

Els nous estatuts estableixen una limitació en el mandat dels membres del Patronat i introdueixen la visió paritària. Això significa que, a l’hora de noves designacions, s’analitzarà la composició del Patronat i en l’elecció es tindrà en compte la perspectiva de gènere.

D’altra banda, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Fundació Althaia han acordat una nova i diferent vinculació de coordinació que s’adapta a la situació actual de la institució religiosa, que es troba en un procés d’unificació en una sola província a tot l’Estat espanyol. Havent deixat de formar part del Patronat de la Fundació Althaia, les dues institucions han buscat la forma d’establir nous vincles que permeten preservar projectes i àmbits de treball fomentant els valors i l’hospitalitat que s’han anat desenvolupant fruit de la relació entre les dues organitzacions.

En aquest sentit, es mantindrà la coordinació i suport mutu en el voluntariat, acció social, solidaritat, cooperació internacional i atenció espiritual. També continuarà invariable la participació en el projecte Mosaic. A més, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, una de les entitats fundacionals de la Fundació Althaia, amb presència a Manresa des de fa nou dècades, formarà part del nou Consell Consultiu.

Nous òrgans estatutaris de participació

Els nous estatuts preveuen la creació del Consell Consultiu, un nou òrgan de participació que es constituirà pròximament i que estarà format per representants de la societat civil de reconegut prestigi i amb expertesa en el sector de la salut o altres disciplines relacionades. La seva missió serà assessorar i contribuir en la presa de decisions dels diferents òrgans de govern i de direcció de la Fundació Althaia.

A banda, el Comitè d’Ètica Organitzacional passa a estar regulat pels estatuts. Es tracta d’un òrgan ja existent que treballa per implantar una cultura ètica en tot allò que té a veure amb el funcionament de l’organització. La seva funció és assessorar i donar suport a les persones, grups o equips que han de prendre decisions relacionades amb el funcionament de l’organització.