El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori licita les obres de millora de la seguretat de la C-59 entre Moià i Sant Feliu de Codines per un import de prop de 7 milions d’euros. L’obra consistirà principalment en el condicionament d’un tram de 16,5 quilòmetres per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció. Els treballs començaran a finals d’any i tindran un termini d’execució d’11 mesos. En paral·lel, el Departament té en licitació la redacció del projecte constructiu per donar continuïtat a aquesta obra, des de Moià fins a l'Eix Transversal, a Santa Maria d’Oló.

L’obra que ara es licita abasta el tram de la C-59 entre la intersecció amb la carretera N-141c, a Moià, i la zona urbana de Sant Feliu de Codines i comprèn també els termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze Safaja. Les principals actuacions previstes són la renovació del ferm, la millora de la canalització del trànsit en interseccions, la implantació d’un separador de fluxos per reduir el risc de xocs frontals i l’aplicació de mesures per evitar accidents amb animals.

Les actuacions que s’inclouran són, d’una banda, la millora del ferm, amb un tractament previ en aquells punts on es detectin més desgast. En alguns trams i en la travessera de Castellterçol s’estendrà una capa de paviment reductor, per reduir el soroll del pas dels vehicles.

També s’habilitaran cunetes trepitjables, que permeten donar un sobreample a la carretera. En total, es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó. A més, es farà una adequació de la senyalització vertical, horitzontal i d’orientació; millora de les barreres de seguretat i de l’abalisament.

A Castellterçol, al polígon el Vapor, es construirà una rotonda al tronc de la C-59, de 36 metres diàmetre, s’adequaran dues parades de bus existents i es donarà continuïtat a les voreres del carrer de Moià.

A Moià, al polígon el Prat, es construeixen carrils centrals –que es pintaran de vermell– i carrils de canvi de velocitat en la intersecció existent. D’aquesta manera, s’evitarà que els vehicles pesants que es dirigeixin a Barcelona passin pel nucli urbà de Moià, ja que tindran una sortida més directa.

Per a reforçar la separació de sentits, s’implantarà un separador de fluxos en un tram de 2,2 quilòmetres, al pas de la carretera pels termes de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. Així, es formarà una franja central vermella per a fer més visible la separació de sentits en la conducció i, d’aquesta manera, contribuir a reduir el risc de patir xocs frontals.

Per evitar accidents amb animals, es condicionaran obres de drenatge com a passos de fauna; es col·locaran tanques cinegètiques als marges de la carretera i s’executaran passos canadencs –passos formats per barres metàl·liques als accessos per impedir el pas d’animals. A més, es construirà un nou pas de fauna al tram entre Castellterçol i Moià, que és el tram on es concentra més accidentalitat per atropellaments d’animals.

A més, es construiran apartadors per a les parades autobusos, mitjançant una plataforma independent de la carretera, per afavorir la seguretat viària i la dels usuaris d’aquest mitjà de transport. Totes les parades comptaran amb il·luminació.