Circular amb la ITV caducada pot implicar una multa de prop de 200 euros, però què passa quan tinc la ITV caducada però ja he demanat una cita per passar la revisió? Aquest és un dels grans dubtes que tenen els conductors, especialment ara, quan els centres d'ITV estan col·lapsats i ofereixen cites amb molt marge.

La resposta és clara: no es pot circular amb la ITV caducada, encara que tinguem demanada la cita per passar-la. Quan a un vehicle li caduca la ITV deixa de ser apte per circular i si ho detecten les autoritats tenen l'obligació d'aturar el vehicle i sancionar-lo amb una multa que pot ser de fins a 200 euros.

També cal tenir en compte que si passes la ITV abans que venci el termini i aquesta dóna un resultat negatiu o desfavorable, no podràs circular amb el vehicle, ja que la data anterior queda anul·lada i serà efectiu el nou resultat.

Si és desfavorable, tindràs permís només per circular del taller a la Inspecció Tècnica i viceversa, però si és negatiu, el vehicle quedarà paralitzat i hauràs de trucar a la grua perquè te l'acosti al taller i, un cop reparat, també haurà de ser la grua la que porti el vehicle a l'estació d'ITV, ja que, en cas contrari, podria ser denunciat i sancionat amb 500 euros.