La nova normativa de la inspecció tècnica dels vehicles (ITV) va entrar en vigor l'1 de juny incorporant diferents novetats que fan més estricta la prova i que serveixen per a adaptar-la al Brexit.

Així, la nova revisió del Manual de Procediment d'ITV incorpora aquells canvis reglamentaris necessaris per a adequar la inspecció tècnica a les noves tecnologies i s'especifiquen de manera més clara i precisa alguns processos de revisió per als operadors.

Tal com ha explicat l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), un dels principals canvis que arriba amb la nova legislació és la modificació en la gravetat del defecte de no funcionament de l'ABS quan és obligatori portar-lo.

A partir d'ara, que el sistema antibloqueig de frens presenti algun tipus de fallada passa de considerar-se un defecte lleu a un defecte greu. Mateixa circumstància ocorre amb un possible despreniment dels miralls retrovisors, que també es considerarà defecte greu.

A més, s'estableix la possibilitat de comprovar les dades del permís de circulació per mitjà del Registre General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) en cas de no ser presentat aquest a l'estació ITV.

Els defectes greus generen un rebuig de la inspecció i inhabiliten al vehicle per a circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller. Per això, aquesta nova normativa farà més estricta la revisió.

Per part seva, la nova ITV s'adapta al Brexit, per la qual cosa, a partir d'ara, els vehicles procedents del Regne Unit que es vulguin matricular a Espanya es consideraran models procedents de tercers països. Així, s'hauran de realitzar els tràmits d'importació necessaris, entre altres elements.

El nou manual manté les mesures d'higiene i prevenció en les estacions d'ITV per a garantir que les seves instal·lacions siguin llocs segurs respecte al coronavirus tant per als usuaris com per als qui treballen allí.

Multes de fins a 500 euros

Per part seva, la nova normativa manté les multes econòmiques que pot implicar el circular pel carrer amb un cotxe sense la inspecció tècnica superada. Així, tenir la ITV caducada implica una sanció econòmica de 200 euros, tant si el vehicle està circulant com si està estacionat en el garatge o al carrer.

A més, ser caçat amb la ITV desfavorable també suposa una multa de 200 euros. En aquest supòsit, el titular del vehicle està obligat a reparar els defectes greus i tornar a l'estació d'ITV en un termini màxim de dos mesos i només pot moure el cotxe per a portar-lo al taller.

Finalment, circular amb una ITV negativa, és a dir, quan els desperfectes són tan greus que no es permet abandonar l'estació per mitjans propis, suposa una multa de 500 euros.