La Fundació Consell de la Informació de Catalunya va presentar ahir el segell de compromís ètic del CIC, que té per finalitat transmetre a l'opinió pública que el mitjà de comunicació que l'ha obtingut té un comportament ètic en l'obtenció, elaboració i difusió de la informació mitjançant l'exhibició d'un signe acreditatiu.

El Consell de la Informació de Catalunya l'atorgarà als mitjans de comunicació que es comprometin a respectar les normes ètiques del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya i a publicar les resolucions del CIC que els afectin a través de la publicació o el programa que hagi estat objecte d'una reclamació o d'una actuació d'ofici. Els mitjans de comunicació que obtinguin el segell es comprometen a inserir-ne el logo distintiu en un lloc visible del seu mitjà, i a difondre'l entre els destinataris de la informació.

Regió7, Diari de Girona i una trentena de mitjans més formen part del CIC. Aquests mitjans, si ho sol.liciten, obtindran el segell, segons el fins ahir secretari general del Consell, Lluís de Carreras, que va alertar que el segell de compromís podrà ser revocat pel ple del CIC si el mitjà ha infringit dos o més cops durant un any natural el Codi Deontològic del Col·legi.