Els gasos renovables són una font inesgotable d'energia, ja que procedeixen de l'aprofitament dels nostres residus. El biogàs és un gas renovable compost principalment per metà i diòxid de carboni que es genera a partir de la biodegradació de la matèria orgànica, com ara residus ramaders i agrícoles.

“Les reserves s'esgoten. El gas és tan limitat com el petroli i altres combustibles fòssils”

El gas natural està pivotant cap a un origen renovable aprofitant els residus orgànics. Tot i això, el gas natural d'origen fòssil continua sent un recurs imprescindible per garantir el subministrament energètic de la indústria i les llars i la competitivitat de les empreses. La paradoxa és que el país amb més reserva de gas natural del món, amb un total de 47.800 bilions de metres cúbics, és Rússia, cosa que implica un risc en el subministrament de gas que arriba a Europa i ha obligat els països de la UE a buscar proveïdors alternatius com Qatar, Nigèria o, entre d'altres, els Estats Units. Les reserves mundials permetrien continuar consumint gas natural durant desenes d’anys.

D'altra banda, els gasos renovables són una font inesgotable d'energia, ja que procedeixen de l'aprofitament dels nostres residus. El biogàs és un gas renovable compost principalment per metà i diòxid de carboni que es genera a partir de la biodegradació de la matèria orgànica, com els residus ramaders i agrícoles.

A partir d'aquest biogàs es pot obtenir el biometà mitjançant un procés de depuració anomenat “upgrading” a través del qual s'eliminen diferents impureses. Això fa que aquest combustible sigui idoni com a substitutiu de l'actual gas natural d'origen fòssil i el converteix en un vehicle essencial per avançar en el procés de descarbonització alhora que en reforça la independència energètica. En concret, els usos del biometà són els mateixos que el gas natural, com la propulsió de vehicles de gas natural comprimit (GNC) i Gas Natural Liquat (GNL), la generació d'electricitat en cicles combinats i la producció de calor en indústries i edificis.

“El gas és contaminant i dolent per al medi ambient”

El gas natural, lluny de ser perjudicial per al medi ambient, redueix les emissions d'agents contaminants i millora la qualitat de l'aire local, ja que té menys contingut en carboni que la resta dels combustibles fòssils convencionals com el carbó o els derivats del petroli en ser generat a base de biomassa o de diòxid de carboni capturat.

La composició del gas natural té una relació més gran d’hidrogen/carboni respecte a la resta d'energies fòssils convencionals. Això genera menys CO2 per unitat produïda, cosa que repercuteix en una sostenibilitat més gran. A més, està constituït majoritàriament per metà, per la qual cosa en la seva combustió emet un 30% menys de C02 que els derivats del petroli i un 40% menys en comparació amb el carbó. Al final, la combustió del gas natural redueix entre un 20% i un 30% les emissions de CO2 davant dels productes petrolífers, contribuint a reduir l'impacte sobre l'efecte hivernacle i assolir l'objectiu europeu de descarbonització de cara al 2050.

"El gas és cosa del passat, en el futur ningú el farà servir"

El gas natural no és una cosa del passat. Reduir la petjada de carboni és una responsabilitat de tots més enllà que ho hagi imposat la UE, que ha fixat com a objectiu assolir 'zero emissions' de cara al 2050 i, en aquest escenari, els gasos renovables s'alcen com una alternativa imprescindible per complir l'agenda climàtica i assegurar el subministrament energètic. El gas renovable és una energia inesgotable amb emissió nul·la de CO2 totalment intercanviable pel gas natural, per la qual cosa es pot distribuir a través dels més de 100.000 quilòmetres de xarxes de gas que hi ha a Espanya.

A més, el desenvolupament dels gasos renovables impulsa l'economia circular i l'activitat al món rural creant activitat econòmica i nous llocs de treball en zones rurals. La utilització de 270 bcm de gas renovable podria suposar un estalvi anual per al continent europeu de 140.000 milions d'euros el 2050, segons els càlculs de Gas for Climate.

“Els cotxes 'eco' són només els elèctrics de bateria”

Descarbonitzar el transport és fonamental, ja que les emissions de CO2 derivades de l'automoció posicionen aquest sector com un dels més contaminants. Segons un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient, el transport era responsable de prop d'una quarta part de les emissions de CO2 a la UE el 2019, el 71,7% de les quals estan vinculades al transport per carretera.

Optar per una mobilitat sostenible és una necessitat per reduir la contaminació i millorar la qualitat de l'aire i, per això, és fonamental apostar per alternatives que substitueixin els combustibles fòssils. Si pensem en formes de transport que respectin el medi ambient ens dirigim gairebé per instint als cotxes elèctrics. Però, a més de l'electricitat, hi ha altres alternatives als combustibles tradicionals com els cotxes híbrids, de GLP (gas liquat de petroli), de gas natural liquat (GNL) o de gas natural comprimit (GNC).

Els vehicles de gas natural comprimit es posicionen com una alternativa per descarbonitzar i complir l'agenda climàtica sense deixar d'assegurar el transport.

L'ús del gas natural com a carburant té avantatges ambientals importants, ja que redueix en més d'un 85% les emissions d'òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió. Gràcies a l'ús d'ECO-G, durant l'any passat es van deixar d'emetre a l'atmosfera més de 64.300 tones de CO2, el mateix CO2 que absorbirien més de 3,2 milions d'arbres. Així mateix, els vehicles de gas natural comprimit són considerats ECO, per la qual cosa no es veuen afectats per les restriccions climàtiques en la circulació, mesures ja vigents en ciutats com Madrid o Barcelona que en un futur afectaran altres nuclis urbans. En aquestes ciutats, els cotxes sense etiqueta i els d'etiqueta B i C tenen prohibida la circulació en episodis d'alta contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2). Els vehicles impulsats per gas natural comprimit ofereixen una alternativa viable i segura per estar categoritzats amb l'etiqueta verda + del codi establert pel Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire (la categoria més favorable), cosa que els permet circular lliurement i despreocupar-se d’aquestes restriccions de trànsit. A més, aquests vehicles compten amb avantatges com ara bonificacions de fins al 75% en els impostos, exempció del pagament de l'impost de matriculació, descomptes en aparcaments i rebaixes en peatges.

“Les vitroceràmiques gasten menys que les cuines de gas. Les cuines modernes fan servir electricitat”

Les plaques elèctriques i les cuines de gas natural no es diferencien notablement en el cost d'adquisició, però a llarg termini hi ha diferències notables en el cost energètic. Al contrari del que molts pensen, cuinar amb gas natural pot resultar més econòmic que la vitroceràmica convencional. A la cuina de gas natural, com més cuines, més estalvies. Per exemple, si cuines diàriament i prepares 14 plats setmanals, podràs estalviar prop de 43€ a l'any. A més, les cuines de gas natural permeten controlar amb precisió la temperatura, de manera manual, sense desaprofitar energia.

Si a més de fer servir el gas natural per cuinar, també l'utilitzes per escalfar l'aigua o la calefacció, l'estalvi serà més gran. Fent servir comparadors dels que es poden trobar a internet s’observa que si vius sol en un apartament d'aproximadament 40 metres quadrats amb petits electrodomèstics i utilitzes gas natural estalviaràs 218,47€ a l'any. Si vius amb la teva parella en un pis lleugerament més gran (60 metres), amb gas natural estalviareu 385,63€ a l'any. Però si viviu en un apartament de 80 metres quadrats i sou una família de 4 persones amb gas natural, l'estalvi pot pujar fins a 659,20 € l'any. Per tant, el gas natural és una opció més econòmica que l'electricitat i, encara que aparentment surt menys rendible que el butà, amb un consum mitjà-alt amb una mitjana de dues vegades diàries és més eficient.

El gas i les xarxes estan cridats a tenir un paper fonamental en el panorama energètic actual i futur perquè no s'aconseguirà arribar a la descarbonització únicament mitjançant electrificació. Com l'electricitat, el gas també és verd.

I és que encara que el gas natural està molt present a les llars espanyoles, aquesta energia és molt més que calefacció i aigua calenta. Els seus usos converteixen el gas natural en una alternativa eficient per aconseguir un futur amb energies netes.