L’alumnat de primer de secundària de l’Escola FEDAC Manresa, en el marc del projecte «ODS: per una Manresa Sostenible», ha iniciat la gestió dels residus orgànics generats durant els moments d’esbarjo a partir d’un compostador cedit pel Consorci de Residus del Bages. Cada dia, un grup d’alumnes buiden els contenidors de residus orgànics dins del compostador, que posteriorment han d’oxigenar. L’objectiu final és que l’escola disposi de terra fèrtil en sals minerals que es pugui reaprofitar per les plantes del centre. L’activitat s’emmarca dins dels objectius de l’Agenda 2030.