Una delegació de la província de Barcelona, formada per tretze ajuntaments –entre ells l’Ajuntament de Manresa– i dos consells comarcals, van viatjar a Brussel·les per tal d’interactuar directament amb funcionaris de les institucions europees que en aquest moment estan definint polítiques i desenvolupant programes rellevants per als municipis de la província. A més de visitar l’oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les, la delegació va assistir a un conjunt de trobades amb tècnics de la Comissió Europea sobre les eines necessàries per a una democràcia sana, el finançament sostenible per a les ciutats, la dimensió interna i externa del Pilar Europeu de Drets Socials i sobre les ciutats climàticament neutres i intel·ligents i la innovació per millorar l’entorn urbà.