El bisbe de Solsona, Xavier Novell, proposa regular l’ús de les esglésies perquè no s’hi facin actes culturals i socials extralitúrgics o pertanyents a d’altres religions. Amb aquest propòsit, Novell ha fet arribar un document als rectors de les parròquies amb criteris per a la utilització d’esglésies i capelles. «Els temples no poden ser considerats com a llocs públics disponibles per a qualsevol tipus d’activitat», sosté Novell en la presentació del document.

El text, que ja han rebut algunes parròquies de la diòcesi i del qual el bisbe ha posat en coneixement a través d’una de les seves glosses periòdiques, inclou diferents punts, i el principal és que a les esglésies «poden tenir lloc concerts i altres actes culturals, sempre que el contingut i la finalitat de l’acte sigui la pregària, l’evangelització, la caritat i el diàleg fe i cultura». Així mateix, «quan els actes no siguin organitzats i promoguts per la parròquia, hauran de ser expressament autoritzats pel rector». En aquest cas, «els organitzadors presentaran la sol·licitud per escrit» i, entre d’altres, es demanarà «que ordinàriament no s’ocupi el prebisteri i, sobretot, no s’usi, per cap motiu ni amb cap finalitat, l’altar, la seu i l’ambó» i «el respecte en el vestir tant dels qui hi intervindran com dels assistents».

El document signat per Xavier Novell preveu «no permetre l’ús de les esglésies i capelles per a actes religiosos no cristians» i «no permetre actes interreligiosos en les esglésies i les capelles».

Novell hi considera que, arran del concili Vaticà II, «fa anys que les esglésies i capelles del territori s’han obert puntualment a actes extralitúrgics», com concerts d’institucions i grups corals. El bisbe lamenta que, «si a l’inici els repertoris eren estrictament religiosos, progressivament van incorporar composicions profanes» i que, «més endavant, s’hi van sumar, encara que molt esporàdicament, espectacles teatrals, clarament incompatibles amb la santedat d’aquests llocs».

Segons Novell, la normativa que vol aplicar-se a partir d’ara respon al fet que «una bona colla de rectors es troben incòmodes davant moltes peticions que reben, però tenen dificultats per rebutjar-les, especialment quan ja hi ha consolidada una determinada manera de fer». A més, el bisbe creu que si bé «cal lloar la cessió puntual d’esglésies a comunitats ortodoxes o d’altres confessions cristianes orientals, cal lamentar alguna cessió per a actes sectaris o de caràcter religiós no cristià».