El Cardener i el Llobregat seran dels primers rius catalana a respectar els cabals mínims. L´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) implantarà, a partir de l´1 de juny, l´obligatorietat d´alliberar cabals ambientals o ecològics en el 50% dels rius de les conques internes, seguint amb les directrius que marca l´actual planificació hidrològica catalana per al període comprès entre el 2016 i el 2021 i en línia amb els objectius de la Directiva marc de l´aigua. La regulació es farà aigües avall del pantà de la Sant Pons, en el cas del Cardener, i del pantà de la Baells, en el cas del Llobregat.

Aquesta implantació serà progressiva i farà possible que en l´horitzó 2018-20, s´hagi de respectar obligatòriament un cabal ecològic en el 100% dels cursos fluvials catalans. Fonts del l'Agència Catalana de l'Aigua han indicat que "aquesta primera implantació forma part dels objectius estratègics de la planificació dels recursos hidrics i suposarà un pas molt important en la millora de l´estat ecològics dels rius, tal com preveu la directiva".

Primers cabals proposats

L´Agència Catalana de l´Aigua, en la darrera reunió de les comissions de desembassament dels rius Ter Llobregat, la Muga i el Foix, a més de fixar les reserves d´aigua per als propers sis mesos en aquests sistemes, ha informat dels cabals ambientals que s´hauran de complir i respectar obligatòriament a partir de l´1 de juny en aquestes conques.

En el sistema Ter Llobregat, la Generalitat ha fixat que el cabal del riu Ter que s´haurà de respectar en tot moment afectarà els trams del Pasteral (cabal que oscil·larà entre l´1,77 i els 2,22 m3/s), al seu pas per Girona (entre 3 i 3,55 m3/s) i a la seva desembocadura a Torroella de Montgrí (entre els 2,64 i els 4,29 m3/s). Pel que fa al Llobregat, aquest haurà de portar un cabal a la sortida de la Baells entre els 0,6 i els 0,9 m3/s, mentre que el Cardener, afluent del Llobregat, haurà de dur entre 0,45 i 0,56 m3/s a la sortida de Sant Ponç.

En relació amb el riu la Muga, el seu cabal a Pont de Molins haurà d´oscil·lar entre els 173 i els 259 l/s, mentre que el riu Foix, a la sortida de l´embassament, haurà de ser d´entre 37 i 51 l/s.

Explica el departament de Territori al que pertany l'ACA que els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d´aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l´objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles.