Les obres de condicionament de la carretera de Solsona al coll de Jou (LV-4241) que executa la Diputació de Lleida obliguen a tancar el vial en un tram de poc menys de dos quilòmetres a partir de demà fins al dia 27. La carretera es tancarà al trànsit rodat en ambdós sentits de circulació des de la sortida del nucli urbà per la Cabana d'en Geli fins al revolt de la costa del Bou.

Els itineraris alternatius seran la carretera LV-4011, per l'Hostal de Cirera, i la C-462, per la Llosa del Cavall. Els veïns afectats tenen alternatives per camins municipals, tot i que amb vehicles lleugers podran passar alguns dies mentre duri el tall. Aquest tram també afecta el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalu-nya (CTFC) i el càmping El Solsonès. El tancament de carretera ha de permetre fer l'estabilització del terreny amb ciment. Posteriorment, es duran a terme els treballs d'estesa de l'asfalt amb pas alternatiu.

Les obres de condicionament de la carretera de Solsona a coll de Jou, coneguda popularment com la carretera dels bonys pel seu mal estat, s'havien reclamat durant molts anys i comprenen un tram de 1.880 metres. Les actuacions consisteixen en demolicions i enderrocs, esbrossada i moviments de terra, construcció de murs d'escullera, drenatges, ferms i paviments, així com senyalitzacions i proteccions.