La Generalitat ha finalitzat la tercera fase de les obres de restauració del Monestir de Sant Llorenç de Morunys, que tenien un pressupost de 112.800 euros. La intervenció s'ha centrat, principalment, en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut i les capelles que donen al claustre. Una part del recinte es destinarà al Museu de la Vall de Lord, mentre que a la segona planta de la Casa Prioral hi aniran dependències parroquials. Les obres s'han centrat a aturar el procés de degradació de l'edifici. S'han restaurat els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les condicions d'aïllament, i s'han fet noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

L'actuació ha estat fiançada a parts iguals entre l'1% cultural de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. De la gestió del projecte se n'ha encarregat l'INCASÒL.