El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, ha posat en marxa MatoSeg. La finalitat del projecte, que té el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, és establir un sistema de detecció, predicció i seguiment dels efectes de les sequeres intenses i recurrents sobre l'estructura i biodiversitat de comunitats arbustives mediterrànies de l'est peninsular (Catalunya, Aragó i Comunitat Valenciana).

Per fer-ho, es durà a terme un inventari de la composició i estructura vegetal de les parcel·les de seguiment, amb l'objectiu de predir els efectes d'un episodi de sequera sobre el balanç hídric de comunitats arbustives. En la segona fase del projecte, s'establirà un sistema d'alerta dels efectes d'episodis de sequera intensa sobre la composició i estructura vegetal de les parcel·les de seguiment, per a la conservació dels matollars mediterranis en un marc de canvi climàtic i d'usos del sòl.

L'augment de la freqüència i durada dels episodis extrems de sequera constitueixen les causes de la pèrdua accelerada de biodiversitat i degradació del funcionament de molts ecosistemes, però els efectes sobre les formacions arbustives mediterrànies són menys coneguts.